Szkolenia Rady pedagogiczne Kontakt Załóż konto Zaloguj się FAQ
Liczba wierszy    a-z z-a a1a2a3

Nauczyciele Załóż konto

Proszę wypełnić poniższy formularz rejestracyjny.
Pola z gwiazdką muszą być wypełnione.Login oraz E-mail są unikalne.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów szkoleniowych jest wymagane do założenia konta.
Login *
Hasło *
Imię *
Nazwisko *
Miejsce zatrudnienia *

Wpisz swoją nazwę szkoły, korzystając z poniższego przykładu:

  • Podaj: nazwę miejscowości (gminy), rodzaj szkoły, numer
        (np.: po wpisaniu Rzeszów szkoła 11, wyszuka wszystkie szkoły podstawowe nr 11 w Rzeszowie,
        lub: w Szyperkach - wyszuka wszystkie placówki w tej miejscowości)
  • Na liście pojawi się Twoja placówka - zanzacz ją Klikając w nazwę.

Jeśli mimo to na liście nie ma Twojej szkoły to wybierz opcję:

  • Brak danych, Inna instytucja
  • a na adres it@pzpw.pl możesz wysłać informację o braku Twojej placówki.

Uwagi
 
Dane do korespondencji
Ulica i nr domu
Kod
Miejscowość
Telefon
Telefon kom.
E-mail *
 
Pola do wypełnienia tylko przez nauczycieli
Kierunek studiów
Ukończona uczelnia
Rok ukończenia
Nauczany przedmiot
Stopień
Dyrektor
 
Weryfikacja
Zabezpieczenie *
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w celu rekrutacji i uczestnictwa w formach szkoleniowych/kursach, warsztatach, konferencjach/, organizowanych przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie z siedzibą: 35-036 Rzeszów, ul. Niedzielskiego 2, e-mail: biuro@pcen.pl.
Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Dane osobowe Pani/Pan przetwarzane będą do momentu wniesienia sprzeciwy wobec przetwarzania lub do czasu wygaśnięcia umowy. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
(Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.pcen.pl tutaj).
Akcpetuję Regulamin korzystania z serwisu internetowego w Podkarpackim Zespole Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.
ZGODA NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie informacji o formach doskonalenia, usługach, publikacjach oraz innych działaniach statutowych PCEN, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, telefonu w tym wiadomości SMS/MMS oraz przez każdy inny środek umożliwiający przesyłanie wiadomości na odległość pomiędzy komputerami lub innymi urządzeniami elektronicznymi.
Zgoda ma charakter dobrowolny i może być w każdej chwili cofnięta.