Szkolenia Rady pedagogiczne Kontakt Załóż konto Zaloguj się FAQ
Liczba wierszy    a-z z-a a1a2a3

Formy Rady pedagogiczne (RPK)

Poniżej wyświetlono listę wszystkich tematów z zakresu wspomagania szkół oferowanych przez PCEN.

Są to szkolenia, które zamawiać mogą jedynie dyrektorzy szkół w ramach podpisanej umowy (dawniej rady jednostkowe i kontraktowe).

  • Aby zgłosić nauczycieli z danej szkoły na wybrane obszary tematyczne należy się wcześniej zalogować.
  • Jeżeli nie masz jeszcze utworzonego konta musisz się zarejestrować jako dyrektor.

W przypadku szkoleniowych rad pedagogicznych szkół i placówek oswiatowych koszt czterogodzinnego szkolenia (od 1 do 4 godzin) wynosi 500 zł.

Jeżeli szkoła zamówi 3 lub więcej szkoleń RP, koszt jednostkowego szkolenia rady pedagogicznej zawartego w ofercie wynosi 450 zł.

Wyszukaj temat rady pedagogicznej
Temat


LpWybierzTematLiczba godzin
1-"Z kulturą na Ty", czyli jak kształtować kompetencje kluczowe w szkole w zakresie świadomości i eksp...4
2-„Szkoła to poszerzony dom rodzinny”, czyli jak wspomagać wychowanie rodziców, dla któryc...4
3-(Od)czytania do wartości4
4-Agresja i przemoc w szkole-zapobieganie, reagowanie, system interwencji4
5-Akty prawne w praktyce szkolnej - diagnoza czynników chroniących i czynników ryzyka4
6-Akty prawne w praktyce szkolnej - dokumentacja wewnątrzszkolna4
7-Akty prawne w praktyce szkolnej - odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli; bezpieczeństwo uczniów...4
8-Aktywizowanie uczenia się uczniów klas I–III szkoły podstawowej4
9-Aktywizujące metody nauczania wspierane TIK4
10-Algorytmy w nauczaniu przedmiotowym4
11-Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego; obowiązki nauczyciela stażysty; dokumentowanie...4
12-Analiza wyników matury z matematyki pod kątem doskonalenia nauczania tego przedmiotu4
13-Aplikacje internetowe w nauczaniu przedmiotowym4
14-Aplikacje webowe wspomagające nauczanie - tablice wirtualne.4
15-Aplikacje webowe wspomagające nauczanie - telekonferencje.4
16-Aplikacje webowe wspomagające nauczanie - wybrane aplikacje pakietu GSuite.4
17-Autoewaluacja w przedszkolu promującym zdrowie4
18-Autoewaluacja w szkole promującej zdrowie4
19-Autoprezentacja i wystąpienia publiczne pracowników szkół i placówek oświatowych (wywiadówki, pedago...4
20-Autorytet oraz postawa etyczna nauczyciela i wychowawcy4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | następna

Strona: 1 Liczba wierszy na stronie: 20 Razem: 321

« Klikając w ikonę możesz wydrukować karty szczegółowe zaznaczonych pozycji
« Klikając w ikonę możesz pobrać listę wszystkich szkoleń w formacie EXCEL


  Aby zgłosić się do rady musisz być zalogowany.