Szkolenia Rady pedagogiczne Kontakt Karty zgłoszeń Załóż konto Zaloguj się

  Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Rodzaj kurs kwalifikacyjny
Status W trakcie rekrutacji
Tematyka
Liczba godzin 216 godz
Prowadzący - nie określono -
Miejsce rozpoczęcia PCEN O/Krosno, ul. Grodzka 45b, 38-400 Krosno
GPS:
Termin realizacji 2017-07-01 09:00 - 12:00
Odpłatność Tak
Cena 1500 PLN
Maksymalna liczba zgłoszeń 25
Termin zgłoszeń
Oddział Krosno
Adresat nauczyciele
Adresat - szczegóły
Odbiorca Inne
Obszar Inne
Przedmiot Inne
Uwagi

Termin realizacji kursu:  lipiec 2017 – kwiecień 2018 (system weekendowy)

Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele posiadający odpowiedni poziom wykształcenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 oraz z 2011 r. Nr 254, poz. 1526), tj. każdy nauczyciel, który „ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce”.

Kontakt:
tel. 13 43200 57 w. 25
e-mail: lmorag@pcen.pl

 


  Aby zgłosić się na szkolenie musisz być zalogowany.