Szkolenia Rady pedagogiczne Kontakt Załóż konto Zaloguj się FAQ
Liczba wierszy    a-z z-a a1a2a3

  Warsztaty dla nauczycieli szkól podstawowych pracujących z uczniem cudzoziemskim (w tym z Ukrainy)

Rodzaj warsztaty
Status W trakcie rekrutacji
Tematyka

Ramowy program szkolenia:

I.                 Fakty i prawo. Fakty na temat mniejszości i cudzoziemców w Polsce i na Podkarpaciu. Przepisy prawne w Polsce i na świecie. Powszechna deklaracja praw człowieka. Oświata mniejszości/cudzoziemców. Przepisy prawa oświatowego w zakresie obcokrajowców w polskich szkołach. Zasady organizacji nauczania dla uczniów z Ukrainy oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Klasyfikacja i sprawdziany zewnętrzne. Pomoc nauczyciela/asystent kulturowy. Tutoring rówieśniczy i inne sposoby wsparcia uczniów cudzoziemskich w szkole. Pojęcia: mniejszości narodowe i etniczne, uchodźcy, migranci ekonomiczni, ochrona międzynarodowa, prawa człowieka, integracja i asymilacja (strategie akulturacji), pluralizm.

II.               Edukacja międzykulturowa. Zasady edukacji międzykulturowej. Dialog międzykulturowy. Pluralizm kulturowy. Tożsamość kulturowa – poznać siebie i innych. Metodyka nauczania grupy zróżnicowanej kulturowo - aspekty merytoryczne. Różnice kulturowe mające wpływ na kontakty nauczyciel-uczeń-rodzic. Zasady przygotowywania zajęć dla klas z uczniami nieznającymi (lub słabo znającymi) j. polski. Pojęcia: wielokulturowy i międzykulturowy, tożsamość kulturowa, tolerancja - aktywna tolerancja, wrażliwość kulturowa (etnocentryzm – etnorelatywizm/ relatywizm kulturowy).

III.             Promowanie tolerancji dla odmienności. Kształtowanie postaw. Dlaczego odmienność może być wartością, a różnorodność - bogactwem? Strach przed innością. Scenariusze lekcji o uchodźcach. Edukacja dla tolerancji. Jak powstrzymać się od osądów i narzucania swoich przekonań? Zastosowanie zasad PBP w klasie. Walka ze stereotypami. Mowa jako czynnik kształtujący myślenie/mentalność. Świadomość językowa. Zadania szkoły w promowaniu tolerancji dla odmienności kulturowej. Pojęcia: stereotyp, seksizm językowy, hejt, mowa nienawiści, dyskryminacja.

IV.            Gry i ćwiczenia międzykulturowe. Integracja uczestników warsztatów. Integracja zespołu klasowego, w tym integracja uczniów cudzoziemskich z grupą rówieśniczą w szkole.

V.              Test kompetencji (na ostatnich zajęciach)

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE
Liczba godzin 16 godz
Prowadzący Dariusz Miziołek, Dariusz Zięba
Miejsce rozpoczęcia PCEN w Rzeszowie, ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów
GPS: 50.02544°N, 21.98669°E
Termin realizacji 2022-10-03 15:00 - 19:00
Odpłatność Nie
Cena 0 PLN
Maksymalna liczba zgłoszeń 32
Termin zgłoszeń 1.10.2022
Oddział Rzeszów
Adresat nauczyciele
Adresat - szczegóły nauczyciele szkół podstawowych pracujący z uczniem cudzoziemskim, w tym z Ukrainy
Odbiorca Inne
Obszar Dowolny
Przedmiot Dowolny
Uwagi Terminy spotkań:
3.10
7.10
17.10
25.10

Początek warsztatów - godz. 15:00
Dane do wpłaty
(tylko dla szkoleń płatnych)
Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów

Od dnia 19 marca 2021 r. numer konta został zmieniony na: 87 1090 2750 0000 0001 4750 4074 (Santander Bank)

W tytule przelewu prosimy umieszczać temat szkolenia i termin.

Osoby zapisane na szkolenie są zobowiązane do dokonania opłaty za warsztaty najpózniej 3 dni przed szkoleniem

Aby otrzymać fakturę, należy podać w uwagach dane odbiorcy i nabywcy wraz z NIP.