Szkolenia Rady pedagogiczne Kontakt Załóż konto Zaloguj się FAQ
Liczba wierszy    a-z z-a a1a2a3

  Kurs Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Rodzaj kursy dające uprawnienia
Status W trakcie rekrutacji
Tematyka

Termin  realizacji : 10 września – 30 października 2021r.

Liczba godzin : 48

Miejsce realizacji zajęć : Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie ul. Niedzielskiego 2 lub on-line,

Odpłatność za kurs : 600 zł

 

Kontakt:

Izabela Pyra – tel. 601 909 160

E- mail : ipyra@pcen.pl

 

Uwaga:

Kurs Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu przeznaczony jest dla osób posiadających :

 1. Tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:
 • Świadectwo ukończenia technikum, szkoły branżowej II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub
 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej lub
 1. Tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać oraz:
 • Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub
 • Świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcącym w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać lub
 • Świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego lub
 1. Dyplom ukończenia studiów :
 • Na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie , którego będą nauczać lub
 • Na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać lub
 1. Tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia lub
 2. Tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

Wymagania zgodne z § 10 ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia 29 marca 2019r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu ( Dz.U. 2019, poz. 644).

Liczba godzin 48 godz
Prowadzący Izabela Pyra
Miejsce rozpoczęcia nie ustalono konkretnej sali
GPS:
Termin realizacji ustalany po zebraniu grupy
Odpłatność Tak
Cena 600 PLN
Maksymalna liczba zgłoszeń 25
Termin zgłoszeń
Oddział Rzeszów
Adresat nauczyciele
Adresat - szczegóły
Odbiorca Inne
Obszar Dowolny
Przedmiot Dowolny
Uwagi
Dane do wpłaty
(tylko dla szkoleń płatnych)
Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów

Od dnia 19 marca 2021 r. numer konta został zmieniony na: 87 1090 2750 0000 0001 4750 4074 (Santander Bank)

W tytule przelewu prosimy umieszczać temat szkolenia i termin.

Osoby zapisane na szkolenie są zobowiązane do dokonania opłaty za warsztaty najpózniej 3 dni przed szkoleniem

Aby otrzymać fakturę, należy podać w uwagach dane odbiorcy i nabywcy wraz z NIP.