Szkolenia Rady pedagogiczne Kontakt Załóż konto Zaloguj się FAQ
Liczba wierszy    a-z z-a a1a2a3

Forma tylko do odczytu

Nie można się zgłosić na tę formę (zgłoszenie już istnieje, nieaktywny status formy lub przekroczono maksymalną liczbę zgłoszeń).

  APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ

Rodzaj kurs doskonalący
Status Brak wolnych miejsc
Tematyka

Program pozwala realizować aż 2 kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020 / 2021:

·       „Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno- pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych.”

·        - „Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw
i respektowanie norm społecznych”,

dając tym samym  możliwość pozyskania środków na jego sfinansowanie z Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działających w Urzędach  Miast i Gmin.

Realizacja programu powinna przyczynić się do rozwijania w dzieciach umiejętności radzenia sobie
ze stresem i trudnościami poprzez kształtowanie uważnego myślenia,  budowania pozytywnych przekonań, wiary w siebie i zrozumienia dla innych, co w obecnej sytuacji pandemii wydaje się niezwykle ważne.

 

Liczba godzin 14 godz
Prowadzący - nie określono -
Miejsce rozpoczęcia PCEN O/Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 206, 39-400 Tarnobrzeg
GPS:
Termin realizacji 2021-04-24 08:00 - 14:00
Odpłatność Tak
Cena 420 PLN
Maksymalna liczba zgłoszeń 9
Termin zgłoszeń Ostateczny termin zgłoszeń oraz termin uiszczenia opłaty do 16.03 2021 r.
Oddział Tarnobrzeg
Adresat nauczyciele
Adresat - szczegóły NAUCZYCIELE, WYCHOWAWCY KLAS, ŚWIETLIC
Odbiorca SP
Obszar Wychowanie i profilaktyka
Przedmiot Dowolny
Uwagi

Jest to już III edycja kursu doskonalącego kształtującego umiejętności psychospołeczne dzieci w wieku 8 – 12 lat pn.: „APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ.”

Program wspiera działania wychowawcze szkół dając tym samym możliwość pozyskania środków na jego całkowite sfinansowanie z Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działających w Urzędach Miast i Gmin.

  Zajęcia poprowadzi  –Pani  Małgorzata Zych Pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

 

Koszt szkolenia dla 1 nauczyciela wynosi 420 złotych
W ramach opłaty uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne oraz obiad
Termin: 24.04. 2021 r. -sobota ( w godz. 8.00 – 14.00)

Ilość godzin 14 godzin dydaktycznych

Uczestnicy mają zapewnione ciepłe posiłki, napoje i ciastka, zaś koszty podróży pokrywają we własnym zakresie.
Kurs daje dożywotne uprawnienia realizatora programu!

Termin kolejnego spotkania 08.05.2021 r. (sobota), godz. 8.00 - 14.00

 

Dane do wpłaty
(tylko dla szkoleń płatnych)
Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów

Od dnia 19 marca 2021 r. numer konta został zmieniony na: 87 1090 2750 0000 0001 4750 4074 (Santander Bank)

W tytule przelewu prosimy umieszczać temat szkolenia i termin.

Osoby zapisane na szkolenie są zobowiązane do dokonania opłaty za warsztaty najpózniej 3 dni przed szkoleniem


Forma tylko do odczytu

Nie można się zgłosić na tę formę (zgłoszenie już istnieje, nieaktywny status formy lub przekroczono maksymalną liczbę zgłoszeń).