Szkolenia Rady pedagogiczne Kontakt Załóż konto Zaloguj się FAQ
Liczba wierszy    a-z z-a a1a2a3

Forma tylko do odczytu

Nie można się zgłosić na tę formę (zgłoszenie już istnieje, nieaktywny status formy lub przekroczono maksymalną liczbę zgłoszeń).

  Kurs "Prawo oświatowe dla dyrektorów szkół i placówek, którym po raz pierwszy powierzono to stanowisko"

Rodzaj warsztaty dla dyrektorów
Status Brak wolnych miejsc
Tematyka Termin kursu: 27 – 28 lutego 2020 r.

Miejsce kursu: siedziba Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Tarnobrzegu

 

Celem kursu jest: 

  • wsparcie dyrektorów szkół i placówek, którym po raz pierwszy powierzono to stanowisko w zakresie stosowania przepisów prawa oświatowego w praktyce szkolnej;
  • wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i umiejętności potrzebne do efektywnego zarządzania szkołą/placówką i zapewniania jej wysokiej jakości.

 

Program kursu obejmuje zagadnienia z zakresu znajomości przepisów prawa oświatowego regulujących:

a)     odpowiedzialność prawną dyrektora szkoły,

b)     gospodarkę finansami publicznymi,

c)     nauczycielskie prawo pracy,

d)     sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

e)     kontrolę zarządczą,

f)      system prawa wewnątrzszkolnego,

g)     ocenianie i awans zawodowy nauczycieli,

h)    ochronę danych osobowych.

 

Liczba godzin 18 godz
Prowadzący - nie określono -
Miejsce rozpoczęcia PCEN O/Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 206, 39-400 Tarnobrzeg
GPS:
Termin realizacji 2020-02-27 08:00 - 19:00
Odpłatność Tak
Cena 400 PLN
Maksymalna liczba zgłoszeń 8
Termin zgłoszeń
Oddział Rzeszów
Adresat kko
Adresat - szczegóły dyrektorzy szkół i placówek, którym po raz pierwszy powierzono to stanowisko
Odbiorca Inne
Obszar Dowolny
Przedmiot Dowolny
Uwagi
  • Kurs obejmuje 18 godzin, które zrealizowane zostaną w formie dwudniowego zjazdu.
  • Cena kursu: 400 zł obejmuje: 18 godzin szkolenia, nocleg ze śniadaniem, dwa obiady, uroczystą kolację, 4 przerwy kawowe.
  • Osoba do kontaktu: Katarzyna Zdonek, tel. +48 15 822 40 15 w. 24, email: kzdonek@pcen.pl 
  • Miejsce kursu: siedziba Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Tarnobrzegu
  • Termin kursu: 27 – 28 lutego 2020 r.

Forma tylko do odczytu

Nie można się zgłosić na tę formę (zgłoszenie już istnieje, nieaktywny status formy lub przekroczono maksymalną liczbę zgłoszeń).