Szkolenia Rady pedagogiczne Kontakt Załóż konto Zaloguj się FAQ
Liczba wierszy    a-z z-a a1a2a3

Forma tylko do odczytu

Nie można się zgłosić na tę formę (zgłoszenie już istnieje, nieaktywny status formy lub przekroczono maksymalną liczbę zgłoszeń).

  Jak przygotować STATUT SZKOŁY dla 4-letniego LO oraz 5-letniego Technikum - zmiany od września 2019

Rodzaj sieci współpracy
Status W trakcie rekrutacji
Tematyka

W programie szkolenia:

·        ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe i wynikająca z niej konieczność przygotowania statutu 4-letniego LO oraz 5-letniego Technikum (do 30 listopada 2019 r.)
·     propozycja struktury statutu ww. szkół, dostosowanych do przepisów ustawy Prawo oświatowe, w tym lista kontrolna (check-list) rozdziału „Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów"
·          prawne zasady konstrukcji statutu, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"
·          procedury uchwalania statutu
·          zagadnienia, które powinny być uregulowane w statucie, najczęściej popełniane błędy
·          upoważnienia w statucie - zarządzenia dyrektora jako akty prawa wewnątrzszkolnego
Liczba godzin 4 godz
Prowadzący Leszek Morąg
Miejsce rozpoczęcia PCEN O/Przemyśl, ul. Kraszewskiego 7A, 37-700 Przemyśl
GPS:
Termin realizacji 2019-06-10 10:00 - 13:00
Odpłatność Nie
Cena 0 PLN
Maksymalna liczba zgłoszeń 25
Termin zgłoszeń
Oddział Przemyśl
Adresat kko
Adresat - szczegóły
Odbiorca Inne
Obszar Dowolny
Przedmiot Dowolny
Uwagi

Forma tylko do odczytu

Nie można się zgłosić na tę formę (zgłoszenie już istnieje, nieaktywny status formy lub przekroczono maksymalną liczbę zgłoszeń).