Szkolenia Rady pedagogiczne Kontakt Załóż konto Zaloguj się FAQ
Liczba wierszy    a-z z-a a1a2a3

Forma tylko do odczytu

Nie można się zgłosić na tę formę (zgłoszenie już istnieje, nieaktywny status formy lub przekroczono maksymalną liczbę zgłoszeń).

  Monitorowanie realizacji podstawy programowej i jej rzeczywiste znaczenie dla praktyki nauczyciela przedszkola i klas I -III

Rodzaj konferencja
Status Brak wolnych miejsc
Tematyka

Celem konferencji jest wsparcie dyrektorów i nauczycieli w zakresie monitorowania realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, uwzględniającego z jednej strony złożone (głównie administracyjne i organizacyjne) realia praktyki przedszkolno-szkolnej a z drugiej strony troskę i dbałość o wartościowy rozwój każdego dziecka.

Głównym prelegentem podczas obydwu konferencji będzie Pani  Dorota Dziamska - ekspert MEN – autorka i koordynatorka grupy ekspertów – autorów najnowszej podstawy programowej do wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej (Rozporządzenie MEN, 14.02.2017 r.)

Liczba godzin 4 godz
Prowadzący Elżbieta Komarnicka
Miejsce rozpoczęcia PCEN O/Przemyśl, ul. Kraszewskiego 7A, 37-700 Przemyśl
GPS:
Termin realizacji 2019-02-27 10:00 - 13:00
Odpłatność Tak
Cena 50 PLN
Maksymalna liczba zgłoszeń 100
Termin zgłoszeń
Oddział Przemyśl
Adresat kko
Adresat - szczegóły Dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych
Odbiorca Inne
Obszar Podstawa programowa
Przedmiot Edukacja wczesnoszkolna
Uwagi

Odpłatność za udział w obydwu konferencjach wynosi 50 zł.  W ramach tej odpłatności,
w konferencji o godz. 10.00 może wziąć udział dyrektor (lub wicedyrektor)
a w konferencji o godz.  15.30 jeden nauczyciel przedszkola lub edukacji wczesnoszkolnej.

Faktury będą do odbioru w dniu konferencji.

WAŻNE: Dyrektor w formularzu elektronicznym (w okienku UWAGI) podaje dane do faktury oraz imię i nazwisko delegowanego nauczyciela.


Forma tylko do odczytu

Nie można się zgłosić na tę formę (zgłoszenie już istnieje, nieaktywny status formy lub przekroczono maksymalną liczbę zgłoszeń).