Szkolenia Rady pedagogiczne Kontakt Karty zgłoszeń Załóż konto Zaloguj się FAQ
Liczba wierszy    a-z z-a a1a2a3

Forma tylko do odczytu

Nie można się zgłosić na tę formę (zgłoszenie już istnieje, nieaktywny status formy lub przekroczono maksymalną liczbę zgłoszeń).

  „Razem zadbajmy o nasze bezpieczeństwo”. Wybrane aspekty zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz praktyczne zasady postępowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych

Rodzaj konferencja
Status Forma zrealizowana
Tematyka

 

Program konferencji

10.40 – 11.00      Rejestracja uczestników 

11.00 – 11.10       Otwarcie konferencji

11.10 –12. 40      Odpowiedzialność prawna uczniów i nauczycieli w ujęciu praktycznym (w oparciu o najczęściej występujące w szkole zjawiska i zachowania) – Artur Lipiński, Sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie

12.40 – 13.05    Bezpieczna woda – skuteczna profilaktyka zachowań i reagowanie w sytuacjach zagrożenia – Waldemar Rams, Podkarpacki Oddział Wodnego Pogotowia Ratunkowego

13.05 – 13.30     Strażak radzi, czyli edukacja i profilaktyka nie tylko pożarowa  – Wojciech Zioło, Komendant Miejski Ochrony Przeciwpożarowej w Tarnobrzegu, wykładowca PWSZ w Tarnobrzegu

13.30 – 13.55    Zasady udzielania pomocy w stanach nagłych (utrata przytomności, drgawki, zatrzymanie krążenia, oparzenia, zachłyśnięcie, zawał serca, urazy, krwotoki) – Aleksandra Marzec, PWSZ Tarnobrzeg; Leszek Marzec, Ratownik Medyczny, sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ratownictwa Medycznego

13.55 – 14.10     Dyskusja, podsumowanie konferencji

 

Serdecznie zapraszamy

Liczba godzin 4 godz
Prowadzący Anna Szylar
Miejsce rozpoczęcia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 50
GPS:
Termin realizacji 2018-04-23 10:40 - 14:10
Odpłatność Nie
Cena 0 PLN
Maksymalna liczba zgłoszeń 200
Termin zgłoszeń 19.04.2018
Oddział Tarnobrzeg
Adresat nauczyciele
Adresat - szczegóły
Odbiorca Inne
Obszar Dowolny
Przedmiot Dowolny
Uwagi Konferencja  odbędzie się 23 kwietnia 2018 roku w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu,  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10.

Forma tylko do odczytu

Nie można się zgłosić na tę formę (zgłoszenie już istnieje, nieaktywny status formy lub przekroczono maksymalną liczbę zgłoszeń).