Szkolenia Rady pedagogiczne Kontakt Karty zgłoszeń Załóż konto Zaloguj się FAQ
Liczba wierszy    a-z z-a a1a2a3

Forma tylko do odczytu

Nie można się zgłosić na tę formę (zgłoszenie już istnieje, nieaktywny status formy lub przekroczono maksymalną liczbę zgłoszeń).

  Edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami autystycznymi, w tym z zespołem Aspergera

Rodzaj studia podyplomowe
Status W trakcie rekrutacji
Tematyka
  • przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne (140 godzin),
  • metodyka specjalna (110 godzin);
  • doskonalenie umiejętności praktycznych - praktyka zawodowa (120 godzin).
Zajęcia prowadzone są w formie niestacjonarnej (w soboty i niedziele) 
Liczba godzin 370 godz
Prowadzący - nie określono -
Miejsce rozpoczęcia PCEN w Rzeszowie, ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów
GPS: 50.02544°N, 21.98669°E
Termin realizacji ustalany po zebraniu grupy
Odpłatność Tak
Cena 1400 PLN
Maksymalna liczba zgłoszeń 25
Termin zgłoszeń przedłużamy nabór do września 2017 roku
Oddział Rzeszów
Adresat nauczyciele
Adresat - szczegóły Studia adresowane są do nauczycieli i absolwentów wyższych studiów pedagogicznych oraz psychologów, logopedów i innych osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę na temat autyzmu.
Odbiorca Inne
Obszar Kompetencje zawodowe
Przedmiot Dowolny
Uwagi
  • Czas trwania: 2 semestry
  • Odpłatność za semestr: 1400 zł 


Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z przedmiotów, przedłożenie pracy końcowej oraz zdanie egzaminów określonych planem studiów.

Współorganizator: PWSZ im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Zainteresowanych prosimy o kontakt: 

  • telefoniczny – 717 853 40 97 lub
  • mailowy - studia@pcen.pl
Studia uruchomione zostaną po zebraniu się grupy. 

Forma tylko do odczytu

Nie można się zgłosić na tę formę (zgłoszenie już istnieje, nieaktywny status formy lub przekroczono maksymalną liczbę zgłoszeń).