Szkolenia Rady pedagogiczne Kontakt Załóż konto Zaloguj się FAQ
Liczba wierszy    a-z z-a a1a2a3

Forma tylko do odczytu

Nie można się zgłosić na tę formę (zgłoszenie już istnieje, nieaktywny status formy lub przekroczono maksymalną liczbę zgłoszeń).

  „SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW” CZĘŚĆ 1. SANOK

Rodzaj warsztaty
Status W trakcie rekrutacji
Tematyka

Naczelnicy Wydziałów Edukacji,
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych oraz Pedagodzy, Psycholodzy.

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli przy Podkarpackim Zespole Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie/ Oddział w Krośnie zaprasza do udziału w 40 - godzinnym kursie dla profesjonalistów (pedagogów i psychologów)  „SZKOŁA DLA RODZICÓW
I WYCHOWAWCÓW” CZĘŚĆ 1.

Zajęcia mają charakter warsztatowy, przygotowują do prowadzenia zajęć grupowych z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami. Obejmują pięć spotkań, na które składają się krótkie  wprowadzenia tematyczne, adekwatne ćwiczenia, drama, debata. Cennym elementem uczącym może być wymiana doświadczeń między uczestnikami zajęć.

Program szkolenia: rola rodziny w profilaktyce; dialog jako podstawa budowania relacji; postawy rodziców; zasady, normy, wartości, ograniczenia jako niezbędny warunek wychowania; uczucia i ich rola; umiejętność rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z uczuciami; współdziałanie i współpraca; wychowanie do samodyscypliny; rozwiązywanie sytuacji problemowych i konfliktów; wspieranie dziecka w procesie usamodzielniania się; toksyczna funkcja etykietowania i przypisywania ról; konstruktywna pochwała.

Zaświadczenie uprawniające do prowadzenia zajęć grupowych może otrzymać osoba, która uczestniczyła we wszystkich zajęciach. Tylko w uzasadnionych przypadkach dopuszczona jest 80% - owa obecność. Uczestnicy otrzymają podręcznik J. Sakowskiej pt. „Szkoła dla rodziców i wychowawców. Część I” i dodatkowe materiały przydatne do prowadzenia zajęć.

Liczba godzin 40 godz
Prowadzący Danuta Turek - Fijak
Miejsce rozpoczęcia nie ustalono konkretnej sali
GPS:
Termin realizacji ustalany po zebraniu grupy
Odpłatność Tak
Cena 600 PLN
Maksymalna liczba zgłoszeń 15
Termin zgłoszeń 3 kwietnia 2024
Oddział Krosno
Adresat nauczyciele
Adresat - szczegóły pedagodzy, psycholodzy
Odbiorca Inne
Obszar Kompetencje osobiste, społeczne i w zakr. uczenia
Przedmiot Dowolny
Uwagi

Planowane terminy: 5, 12, 19, 26, 27 kwietnia 2024 r. (piątki i sobota) w godzinach od 9.00 do 16.00 w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku, ul. Stróżowska 15, 38-500 Sanok.

Liczba miejsc jest ograniczona (do 15 osób). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszt szkolenia dla uczestnika wynosi 600 zł. Wpłaty można dokonać przelewem na konto PZPW: 87 1090 2750 0000 0001 4750 4074 (Santander Bank), po rozpoczęciu zajęć.

Dane do wpłaty
(tylko dla szkoleń płatnych)
Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów

Od dnia 19 marca 2021 r. numer konta został zmieniony na: 87 1090 2750 0000 0001 4750 4074 (Santander Bank)

W tytule przelewu prosimy umieszczać temat szkolenia i termin.

Osoby zapisane na szkolenie są zobowiązane do dokonania opłaty za warsztaty najpózniej 3 dni przed szkoleniem

Aby otrzymać fakturę, należy podać w uwagach dane odbiorcy i nabywcy wraz z NIP.


Forma tylko do odczytu

Nie można się zgłosić na tę formę (zgłoszenie już istnieje, nieaktywny status formy lub przekroczono maksymalną liczbę zgłoszeń).