Szkolenia Rady pedagogiczne Kontakt Załóż konto Zaloguj się FAQ
Liczba wierszy    a-z z-a a1a2a3

  Kaliope i Psyche. Psychologia w procesie nauczania i rozumienia literatury

Rodzaj konferencja przedmiotowo-metodyczna DM
Status W trakcie rekrutacji
Tematyka
Tematem konferencji będzie wykorzystanie szeroko rozumianej wiedzy z zakresu psychologii, w perspektywie której można interpretować teksty kultury. Prelegenci językiem klinicznym podejmą próbę opisu różnych zaburzeń u bohaterów literackich, zaprezentują korzyści płynące z psychiatryzacji oraz zagrożenia i ograniczenia tego zjawiska. Współczesna psychologia odsłania przed badaczem oraz interpretatorem ludzkich zachowań nowe obszary znaczeń antropologicznych pogłębiających struktury pojęciowe i wzbogacających język opisu tekstów kultury.

dr Adriana Prizel-Kania (Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego)
"Wiara i czucie czy mędrca szkiełko i oko?", czyli co i dlaczego bardziej przekonuje młodego człowieka.”

mgr Joanna Markin (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Przemyślu)
"Czy psycholog powinien analizować Filifionkę?  Dobre i złe strony psychiatryzacji jako narzędzia interpretacji bohaterów literackich".

mgr Małgorzata Byszuk (I LO w Rzeszowie, doradca metodyczny PZPW w Rzeszowie)
"... i  rozsypała się w płatkach po wodzie ..." (Halina Poświatowska). Kreacja Szekspirowskiej Ofelii.
 
mgr Marta Bonarek – Socha (I LO w Dębicy, doradca metodyczny PZPW w Rzeszowie)
"Dwie Izabele. Bohaterka „Lalki” Prusa - postać realna czy metafora?"
 
dr Małgorzata Wilgucka (II LO w Przemyślu, doradca metodyczny PZPW w Rzeszowie Oddział w Przemyślu)
Traumy dzieciństwa. O wierszu Wisławy Szymborskiej „Chwila w Troi”.
Liczba godzin 3 godz
Prowadzący Małgorzata Wilgucka, Małgorzata Byszuk, Marta Bonarek-Socha
Miejsce rozpoczęcia szkolenie online
GPS:
Termin realizacji 2024-05-27 15:30 - 18:30
Odpłatność Nie
Cena 0 PLN
Maksymalna liczba zgłoszeń 250
Termin zgłoszeń
Oddział Przemyśl
Adresat nauczyciele
Adresat - szczegóły
Odbiorca Inne
Obszar Dowolny
Przedmiot Dowolny
Uwagi
Dane do wpłaty
(tylko dla szkoleń płatnych)
Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów

Od dnia 19 marca 2021 r. numer konta został zmieniony na: 87 1090 2750 0000 0001 4750 4074 (Santander Bank)

W tytule przelewu prosimy umieszczać temat szkolenia i termin.

Osoby zapisane na szkolenie są zobowiązane do dokonania opłaty za warsztaty najpózniej 3 dni przed szkoleniem

Aby otrzymać fakturę, należy podać w uwagach dane odbiorcy i nabywcy wraz z NIP.