Szkolenia Rady pedagogiczne Kontakt Załóż konto Zaloguj się FAQ
Liczba wierszy    a-z z-a a1a2a3

  Kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie

Rodzaj kurs kwalifikacyjny
Status W trakcie rekrutacji
Tematyka
Cele formy doskonalenia:
Celem kursu jest uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie w nauczaniu szkolnym.

Zakres tematyczny:
  1. Zagadnienia dotyczące podstaw wychowania do życia w rodzinie. 
  2. Zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne. 
  3. Zagadnienia biomedyczne. 
  4. Zagadnienia seksuologiczne. 
  5. Dydaktyka wychowania do życia w rodzinie.
  6. Praktyka pedagogiczna.
Warunki ukończenia formy doskonalenia:
  • aktywny udział we wszystkich zajęciach przewidzianych w planie kursu (dopuszczalna usprawiedliwiona absencja to 10% ogólnego czasu trwania zajęć dydaktycznych);
  • uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich bloków przedmiotowych określonych ramowym planem i programem kursu w formach wskazanych w pkt. III. ppkt 2 Ramowy plan kursu (egzamin, zaliczenie na ocenę);
  • zaliczenie praktyk pedagogicznych.
Liczba godzin 300 godz
Prowadzący - nie określono -
Miejsce rozpoczęcia PCEN O/Krosno, ul. Grodzka 45b, 38-400 Krosno
GPS:
Termin realizacji ustalany po zebraniu grupy
Odpłatność Tak
Cena 1950 PLN
Maksymalna liczba zgłoszeń 25
Termin zgłoszeń 30 listopada 2022 r.
Oddział Krosno
Adresat nauczyciele
Adresat - szczegóły
Odbiorca Inne
Obszar Wychowanie i profilaktyka
Przedmiot Dowolny
Uwagi
Kurs adresowany jest do nauczycieli posiadających kwalifikacje (w tym przygotowanie pedagogiczne) do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289). Zajęcia dydaktyczne będą realizowane wg ramowego planu i programu zatwierdzonego 9 września 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki.


Ogólna liczba godzin kursu: 300, w tym: 240 godzin zajęć dydaktycznych oraz 60 godzin praktyk pedagogicznych.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA KURSU PRZEZ FUNDACJĘ "E-prosperity" W KWOCIE 1050 ZŁ (SZCZEGÓŁY W TEJ SPRAWIE POD NUMEREM 13 43 200 57 wew. 33 P. D. TUREK-FIJAK). LICZBA OSÓB KTÓRE MOGĄ OTRZYMAC DOFIFNANSOWANIE OGRANICZONA DO 15!!


Planowany czas realizacji kursu: minimum 10 miesięcy. Termin rozpoczęcia kursu uzależniony jest od utworzenia grupy uczestników (min. 15 nauczycieli max 25 nauczycieli)

Po ukończeniu kursu uczestnicy uzyskają dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wychowania do życia w rodzinie w szkołach podstawowych. 

Treści programowe kursu ujęte są w blokach przedmiotowych: zagadnienia dotyczące podstaw wychowania do życia w rodzinie; zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne; zagadnienia biomedyczne; zagadnienia seksuologiczne; dydaktyka wychowania do życia w rodzinie; praktyka pedagogiczna. 

Warunkiem ukończenia kursu jest: aktywny udział we wszystkich zajęciach przewidzianych w planie kursu (dopuszczalna usprawiedliwiona absencja to 10% ogólnego czasu trwania zajęć dydaktycznych); uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich bloków przedmiotowych określonych ramowym planem i programem kursu w formach wskazanych w pkt. III. ppkt 2 Ramowy plan kursu (egzamin, zaliczenie na ocenę);
 
Koszt kursu: 1950 zł (z możliwością płatności w 4 ratach).
Zajęcia odbywać się będą co drugi piątek w godzinach od 14.00 do 18.30 i sobotę w godzinach od 9.00 do 17.00, w siedzibie PCEN w Krośnie, przy ul. Grodzkiej 45b. 

Bliższych informacji udziela Danuta Turek-Fijak, nauczyciel-konsultant  PCEN Oddział w Krośnie pod nr. tel. 13 4320057, wew. 33 lub pod adresem email: dturek-fijak@pcen.pl 
 
Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się online najpóźniej do dnia 30 listopada 2022 r. 
Dane do wpłaty
(tylko dla szkoleń płatnych)
Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów

Od dnia 19 marca 2021 r. numer konta został zmieniony na: 87 1090 2750 0000 0001 4750 4074 (Santander Bank)

W tytule przelewu prosimy umieszczać temat szkolenia i termin.

Osoby zapisane na szkolenie są zobowiązane do dokonania opłaty za warsztaty najpózniej 3 dni przed szkoleniem

Aby otrzymać fakturę, należy podać w uwagach dane odbiorcy i nabywcy wraz z NIP.