Szkolenia Rady pedagogiczne Kontakt Załóż konto Zaloguj się FAQ
Liczba wierszy    a-z z-a a1a2a3

  Kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie

Rodzaj kurs kwalifikacyjny
Status W trakcie rekrutacji
Tematyka Treści programowe kursu ujęte są w blokach przedmiotowych: zagadnienia dotyczące podstaw wychowania do życia w rodzinie; zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne; zagadnienia biomedyczne; zagadnienia seksuologiczne; dydaktyka wychowania do życia w rodzinie; praktyka pedagogiczna.
Liczba godzin 300 godz
Prowadzący - nie określono -
Miejsce rozpoczęcia PCEN O/Krosno, ul. Grodzka 45b, 38-400 Krosno
GPS:
Termin realizacji ustalany po zebraniu grupy
Odpłatność Tak
Cena 2000 PLN
Maksymalna liczba zgłoszeń 25
Termin zgłoszeń do końca czerwca
Oddział Krosno
Adresat nauczyciele
Adresat - szczegóły
Odbiorca Inne
Obszar Wychowanie i profilaktyka
Przedmiot Dowolny
Uwagi
Po ukończeniu kursu uczestnicy uzyskają dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wychowania do życia w rodzinie w szkołach podstawowych.
 
Ogólna liczba godzin kursu: 300, w tym: 240 godzin zajęć dydaktycznych oraz 60 godzin praktyk pedagogicznych.
Planowany czas realizacji kursu: minimum 10 miesięcy. Termin rozpoczęcia kursu uzależniony jest od utworzenia grupy uczestników (max 25 nauczycieli).
 
Warunkiem ukończenia kursu jest: aktywny udział we wszystkich zajęciach przewidzianych w planie kursu (dopuszczalna usprawiedliwiona absencja to 10% ogólnego czasu trwania zajęć dydaktycznych); uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich bloków przedmiotowych określonych ramowym planem i programem kursu w formach wskazanych w pkt. III. ppkt 2 Ramowy plan kursu (egzamin, zaliczenie na ocenę);
 
 Koszt kursu: 2000 zł (z możliwością płatności w 4 ratach). Płatność dopiero po uruchomieniu kursu i pierwszym spotkaniu organizacyjnym.
 
Zajęcia odbywać się będą w co drugi piątek w godzinach od 14.00 do 18.30 i sobotę w godzinach od 9.00 do 17.00.
 
Bliższych informacji udziela Danuta Turek-Fijak, nauczyciel-konsultant  PCEN Oddział w Krośnie pod nr. tel. 13 4320057, wew. 33 lub pod adresem email: dturek-fijak@pcen.pl
Dane do wpłaty
(tylko dla szkoleń płatnych)
Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów

Od dnia 19 marca 2021 r. numer konta został zmieniony na: 87 1090 2750 0000 0001 4750 4074 (Santander Bank)

W tytule przelewu prosimy umieszczać temat szkolenia i termin.

Osoby zapisane na szkolenie są zobowiązane do dokonania opłaty za warsztaty najpózniej 3 dni przed szkoleniem

Aby otrzymać fakturę, należy podać w uwagach dane odbiorcy i nabywcy wraz z NIP.