Szkolenia Rady pedagogiczne Kontakt Załóż konto Zaloguj się FAQ
Liczba wierszy    a-z z-a a1a2a3

Forma tylko do odczytu

Nie można się zgłosić na tę formę (zgłoszenie już istnieje, nieaktywny status formy lub przekroczono maksymalną liczbę zgłoszeń).

  Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej

Rodzaj kurs doskonalący
Status Brak wolnych miejsc
Tematyka Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ideą i scenariuszami całego rekomendowanego przez m.inn,ORE programu.
Tematyka obejmuje:
-Wprowadzenie do psychologii pozytywnej,
- Kształtowania optymistycznego stylu, wyjaśniania zdarzeń oraz cech charakteru  istotnych dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,
- Założenia teoretyczne i praktyczne programu oraz przygotowanie do prowadzenia zajęć z dziećmi.
 Zajęcia poprowdzi trener: p. Małgorzata Zych pracownik PPP w Tarnobrzegu
Liczba godzin 14 godz
Prowadzący Anna Pekár
Miejsce rozpoczęcia PCEN O/Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 206, 39-400 Tarnobrzeg
GPS:
Termin realizacji 2022-03-11 13:00 - 19:00
Odpłatność Tak
Cena 500 PLN
Maksymalna liczba zgłoszeń 12
Termin zgłoszeń Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się online najpóźniej do dnia 07.02 2022 r.
Oddział Tarnobrzeg
Adresat nauczyciele
Adresat - szczegóły Nauczyciele uczniów 8-12 lat
Odbiorca Inne
Obszar Wychowanie i profilaktyka
Przedmiot Dowolny
Uwagi "Apteczka" oparta o założenia psychologii pozytywnej M.Seligmana, o koncepcję UWAŻNOŚCI ( Mindfulness), na podstawie której mozna redukować stres, wg Jon Kabat-Zinna; zaproponowane działania mają na celu rozwijanie i wzmacnianie umiejętności uczuć, uważnego słuchania, współpracy, budowania dobrych relacji z innymi, rozpoznawania i przekształcania przekonań ograniczających oraz kształtowanie postaw; optymizmu, współpracy, kreatywności, wytrwałości, dbania o zdrowie, szczerości, zyczliwości, wdzięczności i odwagi w snuciu marzeń.

Szkolenie, po zebraniu min. 12 osób, odbędzie się w PCEN w Tarnobrzegu,  przy ul. Sienkiewicza 206, planowane jest w dniach: I spotkanie - 11.03.2022 r. piątek, w godz. 13.00 -19.00 (7 g. dyd.) z przerwą na posiłek i II spotkanie - 18.03.2022 r., piątek, w godz. 13.00 - 19.00  (7 g. dyd.) z przerwą na gorący posiłek. Kurs obejmuje łącznie 14 godzin dydaktycznych. 
Zajęcia przeprowadzi trener: p. M. Zych pracownik Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  w Tarnobrzegu.

Uczestnicy Kursu otrzymują Certyfikat po udziale w całości zajęć.

Koszt szkolenia wynosi łącznie 500 zł i obejmuje:

Materiały dla nauczyciela i uczniów; tj. Teczka i pudełko Apteczki

Zeszyty tematyczne do każdej z 10 części programu (30 scenariuszy dla nauczycieli)

Zeszyt metodyczny Wskazówki dla nauczycieli – Recepta dla nauczyciela

Aneksy z pomocami do programu na Dysku (dostęp bezterminowy z aktualizacjami) oraz gorące posiłki. Nie obejmuje kosztów podróży i noclegu.                    

Istnieje możliwość refundacji lub dofinansowania kosztów szkolenia przez lokalną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się online najpóźniej do dnia 7 lutego 2022r. poprzez stronę www.pcen.pl  i dokonywanie, po otrzymaniu informacji o rozpoczęciu kursu, wpłaty na konto:

87 1090 2750 0000 0001 4750 4074 (Santander Bank) z dopiskiem „Apteczka”, imię i nazwisko uczestnika. Aby otrzymać fakturę, należy podać w uwagach dane odbiorcy i nabywcy wraz z NIP.

Dane do wpłaty
(tylko dla szkoleń płatnych)
Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów

Od dnia 19 marca 2021 r. numer konta został zmieniony na: 87 1090 2750 0000 0001 4750 4074 (Santander Bank)

W tytule przelewu prosimy umieszczać temat szkolenia i termin.

Osoby zapisane na szkolenie są zobowiązane do dokonania opłaty za warsztaty najpózniej 3 dni przed szkoleniem

Aby otrzymać fakturę, należy podać w uwagach dane odbiorcy i nabywcy wraz z NIP.


Forma tylko do odczytu

Nie można się zgłosić na tę formę (zgłoszenie już istnieje, nieaktywny status formy lub przekroczono maksymalną liczbę zgłoszeń).