Szkolenia Rady pedagogiczne Kontakt Załóż konto Zaloguj się FAQ
Liczba wierszy    a-z z-a a1a2a3

  Kurs kwalifikacyjny w zakresie Przygotowania Pedagogicznego Dla Nauczycieli Praktycznej Nauki zawodu

Rodzaj kurs kwalifikacyjny
Status W trakcie rekrutacji
Tematyka

Planowany termin realizacji :  Po zebraniu grupy (październik 2023 - marzec 2024)

Liczba godzin : 150

Miejsce realizacji zajęć : Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie ul. Przemysłowa 5

Odpłatność za kurs : 1500 zł ( płatne w 2 ratach )

 

Kontakt:

Izabela Pyra- tel: 509 213 479

 

E- mail : izabela.pyra@pzpw.pl

 

Uwaga:

Kurs kwalifikacyjny przeznaczony jest dla nauczycieli posiadających odpowiedni poziom wykształcenia, o którym mowa w rozporządzeniu MEN z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020r. poz. 1289), a także zgodnie z art. 15 ustawy Prawo Oświatowe.

Kurs kwalifikacyjny przeznaczony jest zatem dla:

  1. Nauczycieli zajmujących stanowiska nauczycieli praktycznej nauki zawodu w szkołach branżowych, technikach, szkołach policealnych, w tym w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lecz nieposiadających przygotowania pedagogicznego lub nauczycieli ubiegających się o takie stanowiska,
  2. Instruktorów praktycznej nauki zawodu legitymujących się wymaganym poziomem wykształcenia oraz przygotowaniem pedagogicznym , o którym mowa w 10 ust. 3 pkt. 1-3 rozporządzenia MEN z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie praktycznej nauki zawodu ( Dz.U. poz. 391) tj. instruktorów pragnących uzyskać przygotowanie pedagogiczne umożliwiające pracę w szkole,
  3. Osób nie będących nauczycielami, zatrudnionych za zgodą organu prowadzącego, posiadających przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia zajęć praktycznej nauki zawodu

( na podstawie art. 15 ustawy Prawo Oświatowe).

Liczba godzin 150 godz
Prowadzący Izabela Pyra
Miejsce rozpoczęcia
GPS:
Termin realizacji ustalany po zebraniu grupy
Odpłatność Tak
Cena 1500 PLN
Maksymalna liczba zgłoszeń 25
Termin zgłoszeń
Oddział Rzeszów
Adresat nauczyciele
Adresat - szczegóły
Odbiorca Inne
Obszar Dowolny
Przedmiot Dowolny
Uwagi
Dane do wpłaty
(tylko dla szkoleń płatnych)
Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów

Od dnia 19 marca 2021 r. numer konta został zmieniony na: 87 1090 2750 0000 0001 4750 4074 (Santander Bank)

W tytule przelewu prosimy umieszczać temat szkolenia i termin.

Osoby zapisane na szkolenie są zobowiązane do dokonania opłaty za warsztaty najpózniej 3 dni przed szkoleniem

Aby otrzymać fakturę, należy podać w uwagach dane odbiorcy i nabywcy wraz z NIP.