Szkolenia Rady pedagogiczne Kontakt Załóż konto Zaloguj się FAQ
Liczba wierszy    a-z z-a a1a2a3

  Konferencja Przedmiotowo - Metodyczna DM: Alternatywne formy lekcji wychowania fizycznego w dobie zagrożenia epidemicznego (ONLINE)

Rodzaj online
Status W trakcie rekrutacji
Tematyka

PrP1.     Program: 

1.     Otwarcie konferencji

2.     Wystąpienia zaproszonych gości

3.     Przedstawienie najnowszych informacji dotyczących realizacji systemu współzawodnictwa sportowego oraz różnych programów prowadzonych przez Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie – mgr Jacek Bigus wiceprezes PWSZS

4.     Omówienie wyników ogólnopolskiego badania „Zdalne nauczanie w subiektywnej ocenie nauczycieli wychowania fizycznego” – dr Adam Kozubal

5.     Ocena z wychowania fizycznego w okresie zdalnego nauczania – zasady, kryteria, uwarunkowania formalne i prawne – dr Krzysztof Warchoł prof. oświaty

6.     Projekt „Student-Fit” – dr hab. Emilian Zadarko, prof. UR

7.     Nowe pomysły Platformy e-WF

8.     Panel dyskusyjny (dr Marian Rzepko, dr Paweł Ostrowski)

9. Podsumowanie i zakończenie konferencji.


Liczba godzin 4 godz
Prowadzący Adam Kozubal
Miejsce rozpoczęcia szkolenie online
GPS:
Termin realizacji 2021-05-11 14:00 - 17:00
Odpłatność Nie
Cena 0 PLN
Maksymalna liczba zgłoszeń 200
Termin zgłoszeń
Oddział Tarnobrzeg
Adresat nauczyciele
Adresat - szczegóły nauczyciele wychowania fizycznego
Odbiorca Inne
Obszar Wspomaganie procesu dydaktycznego
Przedmiot Wychowanie fizyczne
Uwagi

.          Komitet Honorowy Konferencji: Pani Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty, Pani Krystyna Wróblewska – Dyrektor Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, Pan Jacek Bigus – Wiceprezes Zarządu Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie, prof. dr hab. Wojciech Czarny – Dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr hab. Emilian Zadarko, prof. UR – Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych, dr hab. Paweł Król, prof. UR – Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju, dr Maciej Huzarski – Prodziekan Kolegium Nauk Medycznych UR.

 

Konferencja realizowana za pomocą metod zdalnej pracy!

Konferencja odbędzie się na platformie Teams365

Dane do wpłaty
(tylko dla szkoleń płatnych)
Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów

Od dnia 19 marca 2021 r. numer konta został zmieniony na: 87 1090 2750 0000 0001 4750 4074 (Santander Bank)

W tytule przelewu prosimy umieszczać temat szkolenia i termin.

Osoby zapisane na szkolenie są zobowiązane do dokonania opłaty za warsztaty najpózniej 3 dni przed szkoleniem