Szkolenia Rady pedagogiczne Kontakt Załóż konto Zaloguj się FAQ
Liczba wierszy    a-z z-a a1a2a3

Forma tylko do odczytu

Nie można się zgłosić na tę formę (zgłoszenie już istnieje, nieaktywny status formy lub przekroczono maksymalną liczbę zgłoszeń).

  Konferencja naukowo - metodyczna: Osoba z autyzmem – jej mocne strony i ograniczenia(ON-LINE)

Rodzaj online
Status Brak wolnych miejsc
Tematyka

Ramowy program konferencji:

15.00 – 15.15 Uroczyste otwarcie konferencji – Anna Pekár, Wicedyrektor PCEN

 w Tarnobrzegu, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu, Dariusz Chorzępa

15.15 – 17.15  Jak wspierać osobę z autyzmem i jej rodzinę? -  dr hab. Danuta Wolska profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Dyrektor Instytutu, Kierownik Katedry  Andragogiki Specjalnej i Wspierania Rozwoju Osób z Niepełnosprawnością
wykładowca oligofrenopedagogiki, metodyki nauczania i wychowania osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, andragogiki specjalnej, pracy z dzieckiem ze złożoną niepełnosprawnością, seminarium dyplomowe; seminarium magisterskie. Autorka wielu publikacji naukowych m.in.: „Stymulowanie rozwoju psychofizycznego osób dorosłych z głęboką wieloraką niepełnosprawnością”, „Pomoc rodzinie i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z głęboką niepełnosprawnością”,  „Wychowanie dzieci z zespołem Downa”.

17.15 – 18.15 Jak oswoić autyzm i jak nauczyć się z nim żyć? -  dr Andrzej Wolski absolwent  pedagogiki specjalnej ze specjalnością rewalidacja upośledzonych umysłowo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie i Studiów Podyplomowych w zakresie „Szkolnej Psychologii Defektologicznej – Wychowanie i usprawnianie dzieci z dysfunkcjami mózgowymi” Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz „Diagnoza i terapia dzieci z wielorakimi niepełnosprawnościami” Wydziału Rewalidacji i Resocjalizacji Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

 Współzałożyciel Punktu Konsultacyjnego KTA o/Kraków przy Ośrodku Terapeutyczno-Szkolnym dla Dzieci Autystycznych. Wieloletni nauczyciel i terapeuta w Zespole Szkół Specjalnych nr 13 dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami w Krakowie oraz w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie.

Autor ponad 50 publikacji z zakresu autyzmu i pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, wygłosił ponad 40 referatów na konferencjach naukowych. W Poradni prowadzi diagnozy i szkolenia dla rodziców. Zawodowo szczególnie interesuje się diagnozą małych dzieci oraz wsparciem osób niepełnosprawnych po ukończeniu edukacji.

 

18.15 – 18.30. Dyskusja.

18.3o  Zakończenie konferencji.

Liczba godzin 4 godz
Prowadzący - nie określono -
Miejsce rozpoczęcia szkolenie online
GPS:
Termin realizacji 2021-04-14 15:00 - 18:30
Odpłatność Tak
Cena 20 PLN
Maksymalna liczba zgłoszeń 87
Termin zgłoszeń Osoby zapisane na szkolenie są zobowiązane do dokonania opłaty za warsztaty do 09.04.2021 na konto.
Oddział Tarnobrzeg
Adresat nauczyciele
Adresat - szczegóły nauczyciele, rodzice
Odbiorca Inne
Obszar Wychowanie i profilaktyka
Przedmiot Dowolny
Uwagi

KONFERENCJA PROWADZONA Z WYKORZYSTANIEM METOD ZDALNEJ PRACY!

Prowadzący konferencję:  Pani dr hab. Danuta Wolska oraz Pan dr Andrzej Wolski

Osoby zapisane na szkolenie są zobowiązane do dokonania opłaty za warsztaty do 12.04.2021 na konto

Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2a, 35-036 Rzeszów

87 1090 2750 0000 0001 4750 4074 (Santander Bank)

tytuł "Konferencja naukowo metodyczna: Osoba z autyzmem - jej mocne strony i ograniczenia (ON-LINE)" 14.04.2021 r.

 Link na konferencję zostanie Państwu przesłany na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Dane do wpłaty
(tylko dla szkoleń płatnych)
Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów

Od dnia 19 marca 2021 r. numer konta został zmieniony na: 87 1090 2750 0000 0001 4750 4074 (Santander Bank)

W tytule przelewu prosimy umieszczać temat szkolenia i termin.

Osoby zapisane na szkolenie są zobowiązane do dokonania opłaty za warsztaty najpózniej 3 dni przed szkoleniem


Forma tylko do odczytu

Nie można się zgłosić na tę formę (zgłoszenie już istnieje, nieaktywny status formy lub przekroczono maksymalną liczbę zgłoszeń).