Szkolenia Rady pedagogiczne Kontakt Załóż konto Zaloguj się FAQ
Liczba wierszy    a-z z-a a1a2a3

Forma tylko do odczytu

Nie można się zgłosić na tę formę (zgłoszenie już istnieje, nieaktywny status formy lub przekroczono maksymalną liczbę zgłoszeń).

  Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym w szkole ogólnodostępnej

Rodzaj online
Status W trakcie rekrutacji
Tematyka

Symptomy trudności ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym w aspektach sfery poznawczej, emocjonalnej, motywacyjnej i społecznej.
Dostosowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego obowiązującą uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz podstawą programową  dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Wskazówki do pracy dydaktycznej i zajęć rewalidacyjnych (IPET, WOPFU, metody i zasady pracy, karty pracy, ocena efektywności pomocy udzielanej uczniowi).

Liczba godzin 4 godz
Prowadzący Magdalena Bogacz
Miejsce rozpoczęcia szkolenie online
GPS:
Termin realizacji 2021-02-25 15:00 - 18:00
Odpłatność Tak
Cena 32 PLN
Maksymalna liczba zgłoszeń 25
Termin zgłoszeń Osoby zapisane na szkolenie są zobowiązane do dokonania opłaty za warsztaty do 22.02.2021 na konto.
Oddział Tarnobrzeg
Adresat nauczyciele
Adresat - szczegóły
Odbiorca Inne
Obszar Wspomaganie procesu dydaktycznego
Przedmiot Dowolny
Uwagi

ZAJĘCIA PROWADZONE Z WYKORZYSTANIEM METOD ZDALNEJ PRACY!

Osoby zapisane na szkolenie są zobowiązane do dokonania opłaty za warsztaty do 22.02.2021 na konto

Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2a, 35-036 Rzeszów

PKO BP 11 1020 4391 0000 6802 0158 9969

tytuł "Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym w szkole ogólnodostępnej – on - line" 25.02.2021 r. 
Dane do wpłaty
(tylko dla szkoleń płatnych)
Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2a, 35-036 Rzeszów
PKO BP 11 1020 4391 0000 6802 0158 9969
W tytule przelewu prosimy umieszczać temat szkolenia i termin.

Osoby zapisane na szkolenie są zobowiązane do dokonania opłaty za warsztaty najpózniej 3 dni przed szkoleniem


Forma tylko do odczytu

Nie można się zgłosić na tę formę (zgłoszenie już istnieje, nieaktywny status formy lub przekroczono maksymalną liczbę zgłoszeń).