Szkolenia Rady pedagogiczne Kontakt Załóż konto Zaloguj się FAQ
Liczba wierszy    a-z z-a a1a2a3

Forma tylko do odczytu

Nie można się zgłosić na tę formę (zgłoszenie już istnieje, nieaktywny status formy lub przekroczono maksymalną liczbę zgłoszeń).

  Konferencja Przedmiotowo - Metodyczna DM: Alternatywne formy lekcji wychowania fizycznego w dobie zagrożenia epidemicznego (ONLINE)

Rodzaj online
Status Brak wolnych miejsc
Tematyka

Konferencja pod patronatem Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla

  1. Otwarcie konferencji
  2. Wystąpienia zaproszonych gości
  3. Przedstawienie najnowszych informacji dotyczących realizacji systemu współzawodnictwa sportowego oraz różnych programów prowadzonych przez Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie – mgr Jacek Bigus wiceprezes PWSZS
  4. Omówienie wyników ogólnopolskiego badania „Zdalne nauczanie w subiektywnej ocenie nauczycieli wychowania fizycznego” – dr Adam Kozubal
  5. Ocena z wychowania fizycznego w okresie zdalnego nauczania – zasady, kryteria, uwarunkowania formalne i prawne – dr Krzysztof Warchoł prof. oświaty
  6. Projekt „Student-Fit” – dr hab. Emilian Zadarko, prof. UR
  7. Nowe pomysły Platformy e-WF
  8. Panel dyskusyjny (dr Marian Rzepko, dr Paweł Ostrowski)
  9. Podsumowanie i zakończenie konferencji
Liczba godzin 4 godz
Prowadzący Adam Kozubal
Miejsce rozpoczęcia szkolenie online
GPS:
Termin realizacji 2021-04-20 13:00 - 16:00
Odpłatność Nie
Cena 0 PLN
Maksymalna liczba zgłoszeń 87
Termin zgłoszeń
Oddział Tarnobrzeg
Adresat nauczyciele
Adresat - szczegóły nauczyciele wychowania fizycznego
Odbiorca Inne
Obszar Wspomaganie procesu dydaktycznego
Przedmiot Wychowanie fizyczne
Uwagi

      I.          Komitet Honorowy Konferencji: Pani Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty, Pani Krystyna Wróblewska – Dyrektor Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, Pan Jacek Bigus – Wiceprezes Zarządu Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie, prof. dr hab. Wojciech Czarny – Dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr hab. Emilian Zadarko, prof. UR – Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych, dr hab. Paweł Król, prof. UR – Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju, dr Maciej Huzarski – Prodziekan Kolegium Nauk Medycznych UR.

 

Konferencja realizowana za pomocą metod zdalnej pracy!

Konferencja odbędzie się na platformie zoom.us

Konferencję poprowadzą: Pan Marian Rzepko oraz Pan Adam Kozubal

Dane do wpłaty
(tylko dla szkoleń płatnych)
Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów

Od dnia 19 marca 2021 r. numer konta został zmieniony na: 87 1090 2750 0000 0001 4750 4074 (Santander Bank)

W tytule przelewu prosimy umieszczać temat szkolenia i termin.

Osoby zapisane na szkolenie są zobowiązane do dokonania opłaty za warsztaty najpózniej 3 dni przed szkoleniem


Forma tylko do odczytu

Nie można się zgłosić na tę formę (zgłoszenie już istnieje, nieaktywny status formy lub przekroczono maksymalną liczbę zgłoszeń).