Szkolenia Rady pedagogiczne Kontakt Załóż konto Zaloguj się FAQ
Liczba wierszy    a-z z-a a1a2a3

  Wymagania państwa wobec szkół/placówek, a kompetencje kluczowe jako wyzwania dla nauczycieli, czyli jak dobrze przygotować się do ewaluacji?

Rodzaj warsztaty
Status W trakcie rekrutacji
Tematyka Czego wymaga państwo od placówek oświatowych; najistotniejsze aspekty aktów prawnych dotyczących wymagań  państwa wobec wszystkich typów szkół i przedszkoli; nauczyciele wobec wyzwań edukacyjnych formułowanych przez państwo; wymagania państwa w zapisach dokumentacji dotyczącej nadzoru pedagogicznego; wspieranie pracy szkoły w zakresie wymagań i kompetencji kluczowych.
Liczba godzin 4 godz
Prowadzący Roman Zych
Miejsce rozpoczęcia PCEN w Rzeszowie, ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów, sala nr 201
GPS: 50.02544°N, 21.98669°E
Termin realizacji 2020-11-25 15:00 - 18:00
Odpłatność Tak
Cena 32 PLN
Maksymalna liczba zgłoszeń 25
Termin zgłoszeń
Oddział Rzeszów
Adresat nauczyciele
Adresat - szczegóły
Odbiorca Inne
Obszar Wspomaganie procesu dydaktycznego
Przedmiot Dowolny
Uwagi