Szkolenia Rady pedagogiczne Kontakt Załóż konto Zaloguj się FAQ
Liczba wierszy    a-z z-a a1a2a3

  Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na starcie

Rodzaj online
Status W trakcie rekrutacji
Tematyka

Procedura awansu zawodowego; powinności w okresie stażu; wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego; plan rozwoju zawodowego; dokumentacja realizacji stażu; sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego; wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego; egzamin przed komisją.

Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod zdalnej pracy!

Program szkolenia:

Moduł I – procedura awansu zawodowego w oparciu o aktualne przepisy prawa oświatowego.

Moduł II – jak opracować plan rozwoju zawodowego? powinności w okresie stażu; wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

Moduł III – sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego; wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego; egzamin przed komisją.


Liczba godzin – 8 godz. dydaktycznych


Organizacja szkolenia:

I Moduł szkolenia  - wideokonferencja na platformie ZOOM (uczestnicy otrzymają zaproszenie i dane do logowania na ZOOM pocztą elektroniczną w przeddzień szkolenia, po zakwalifikowaniu na szkolenie w oparciu o zaksięgowaną w terminie wpłatę) – 3 godz. dydaktyczne.
Moduł II i III szkolenia – na platformie Moodle – 5 godz. dydaktycznych.


Metody: e-learning z wykorzystaniem platformy ZOOM i MOODLE.

Podczas szkolenia uczestnicy bed rozwiązywać quizy sprawdzające wiedzę oraz wykonają zadanie polegające na przesłaniu fragmentu planu rozwoju zawodowego – celem konsultacji.


Termin realizacji:

Moduł I rozpocznie się w dniu 7.08.2020 r. – godz. 16.00 – 18.15 – wideokonferencja ZOOM

Moduł II i III  będzie realizowany w terminie 11.08.2020 r. – 23.08.2020 r. O sposobie realizacji Modułu II i III szkolenia uczestnicy zostaną poinformowani podczas spotkania na ZOOM


Wymagania sprzętowe: do realizacji szkolenia uczestnicy potrzebują komputera/laptopa z działającym mikrofonem. Wskazana sprawnie działająca kamera (opcjonalnie).

Liczba godzin 8 godz
Prowadzący Iwona Mazur
Miejsce rozpoczęcia szkolenie online
GPS:
Termin realizacji 2020-08-07 16:00 - 18:15
Odpłatność Tak
Cena 64 PLN
Maksymalna liczba zgłoszeń 25
Termin zgłoszeń
Oddział Rzeszów
Adresat nauczyciele
Adresat - szczegóły
Odbiorca Inne
Obszar Awans zawodowy nauczyciela
Przedmiot Dowolny
Uwagi
Osoby zapisane na szkolenie są zobowiązane do dokonania opłaty za warsztaty do dnia 5.08.2020 na konto:
Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów

PKO BP 11 1020 4391 0000 6802 0158 9969

Tytuł: "Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na starcie 7.08.2020"

Forma realizacji szkolenia: Wideokonferencja  przy wykorzystaniu komunikatora Zoom (uczestnicy otrzymają zaproszenie pocztą elektroniczną).