Szkolenia Rady pedagogiczne Kontakt Załóż konto Zaloguj się FAQ
Liczba wierszy    a-z z-a a1a2a3

Forma tylko do odczytu

Nie można się zgłosić na tę formę (zgłoszenie już istnieje, nieaktywny status formy lub przekroczono maksymalną liczbę zgłoszeń).

  Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na starcie

Rodzaj online
Status W trakcie rekrutacji
Tematyka

Procedura awansu zawodowego; powinności w okresie stażu; wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego; plan rozwoju zawodowego; dokumentacja realizacji stażu; sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego; wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego; egzamin przed komisją.

Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod zdalnej pracy!

Program szkolenia:

Moduł I – procedura awansu zawodowego w oparciu o aktualne przepisy prawa oświatowego.

Moduł II – jak opracować plan rozwoju zawodowego? powinności w okresie stażu; wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

Moduł III – sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego; wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego; egzamin przed komisją.


Liczba godzin – 8 godz. dydaktycznych


Organizacja szkolenia:

I Moduł szkolenia  - wideokonferencja na platformie ZOOM (uczestnicy otrzymają zaproszenie i dane do logowania na ZOOM pocztą elektroniczną w przeddzień szkolenia, po zakwalifikowaniu na szkolenie w oparciu o zaksięgowaną w terminie wpłatę) – 3 godz. dydaktyczne.
Moduł II i III szkolenia – na platformie Moodle – 5 godz. dydaktycznych.


Metody: e-learning z wykorzystaniem platformy ZOOM i MOODLE.

Podczas szkolenia uczestnicy bed rozwiązywać quizy sprawdzające wiedzę oraz wykonają zadanie polegające na przesłaniu fragmentu planu rozwoju zawodowego – celem konsultacji.


Termin realizacji:

Moduł I rozpocznie się w dniu 7.08.2020 r. – godz. 16.00 – 18.15 – wideokonferencja ZOOM

Moduł II i III  będzie realizowany w terminie 11.08.2020 r. – 23.08.2020 r. O sposobie realizacji Modułu II i III szkolenia uczestnicy zostaną poinformowani podczas spotkania na ZOOM


Wymagania sprzętowe: do realizacji szkolenia uczestnicy potrzebują komputera/laptopa z działającym mikrofonem. Wskazana sprawnie działająca kamera (opcjonalnie).

Liczba godzin 8 godz
Prowadzący Iwona Mazur
Miejsce rozpoczęcia szkolenie online
GPS:
Termin realizacji 2020-08-07 16:00 - 18:15
Odpłatność Tak
Cena 64 PLN
Maksymalna liczba zgłoszeń 25
Termin zgłoszeń
Oddział Rzeszów
Adresat nauczyciele
Adresat - szczegóły
Odbiorca Inne
Obszar Awans zawodowy nauczyciela
Przedmiot Dowolny
Uwagi
Osoby zapisane na szkolenie są zobowiązane do dokonania opłaty za warsztaty do dnia 5.08.2020 na konto:
Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów

PKO BP 11 1020 4391 0000 6802 0158 9969

Tytuł: "Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na starcie 7.08.2020"

Forma realizacji szkolenia: Wideokonferencja  przy wykorzystaniu komunikatora Zoom (uczestnicy otrzymają zaproszenie pocztą elektroniczną).

Forma tylko do odczytu

Nie można się zgłosić na tę formę (zgłoszenie już istnieje, nieaktywny status formy lub przekroczono maksymalną liczbę zgłoszeń).