Szkolenia Rady pedagogiczne Kontakt Załóż konto Zaloguj się FAQ
Liczba wierszy    a-z z-a a1a2a3

Forma tylko do odczytu

Nie można się zgłosić na tę formę (zgłoszenie już istnieje, nieaktywny status formy lub przekroczono maksymalną liczbę zgłoszeń).

  Odpowiedzialność prawna nauczycieli

Rodzaj online
Status W trakcie rekrutacji
Tematyka Obowiazki nauczyciela zgodnie z KN K.P Ustawa O Systemie Oświaty, Prawo Oświatowe. Odpowiedzialność karna, prawna, dyscyplinarna, materialna,w jakich sytuacjach nauczycielowi przysługuje prawo do obrony,ochrona nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego, jak nauczyciel może się bronić, gdy rodzic zgłsza skargę do dyrektora, organu nadzorujacego w sprawie problemów wychowawczych, ocen, zniszczenia mienia, w trakcie opieki nad uczniem.Ochrona danych osobowych, Rodo w praktyce szkolnej.
Liczba godzin 4 godz
Prowadzący Roman Zych, B. Perenc
Miejsce rozpoczęcia szkolenie online
GPS:
Termin realizacji 2020-07-15 10:00 - 13:00
Odpłatność Tak
Cena 32 PLN
Maksymalna liczba zgłoszeń 15
Termin zgłoszeń
Oddział Rzeszów
Adresat nauczyciele
Adresat - szczegóły
Odbiorca Inne
Obszar Dowolny
Przedmiot Dowolny
Uwagi

Osoby zapisane na szkolenie są zobowiązane do dokonania opłaty za warsztaty do 14.07.2020 na konto:

Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2a, 35-036 Rzeszów

PKO BP 11 1020 4391 0000 6802 0158 9969

tytuł "Odpowiedzialność prawna nauczycieli 15.07.2020"


Forma tylko do odczytu

Nie można się zgłosić na tę formę (zgłoszenie już istnieje, nieaktywny status formy lub przekroczono maksymalną liczbę zgłoszeń).