Szkolenia Rady pedagogiczne Kontakt Załóż konto Zaloguj się FAQ
Liczba wierszy    a-z z-a a1a2a3

  ABC nauczyciela wspomagającego

Rodzaj online
Status W trakcie rekrutacji
Tematyka

Ramowy program szkolenia:

 

L.p.

Tematyka

Forma zajęć

liczba godzin

Liczba godzin ogółem

wykłady

ćwiczenia

1

Zadania nauczyciela wspomagającego                    w procesie kształcenia specjalnego - zakres obowiązków i zadań wynikających                           z przepisów prawa oświatowego

1

------------

1

2

Miejsce i rola nauczyciela wspomagającego w strukturze szkoły i klasy:

a.    współpraca nauczyciela wspomagającego z innymi nauczycielami,

b.    budowanie relacji z uczniem objętym kształceniem specjalnym,

c.    rola nauczyciela wspomagającego                w relacji z pozostałymi uczniami danego oddziału szkolnego

2

-------------

2

3

Współpraca z rodzicami uczniów wspomaganych w procesie edukacji

        1

-------------

4

RAZEM

       4

-------------

4

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE
Liczba godzin 4 godz
Prowadzący Magdalena Bogacz
Miejsce rozpoczęcia szkolenie online
GPS:
Termin realizacji 2020-08-27 14:00 - 17:00
Odpłatność Tak
Cena 32 PLN
Maksymalna liczba zgłoszeń 10
Termin zgłoszeń Osoby zapisane na szkolenie są zobowiązane do dokonania opłaty za warsztaty do 23.08.2020 na konto
Oddział Tarnobrzeg
Adresat nauczyciele
Adresat - szczegóły Warsztat przewidziany jest dla nauczycieli rozpoczynających pracę jako nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne oraz pełniących już obowiązki nauczyciela wspomagającego, a także nauczycieli, wychowawców, zainteresowanych współpracą nauczyciela wspomagającego z nauczycielami przedmiotów. W szkoleniu mogą także wziąć udział koordynatorzy odpowiedzialni za organizację i udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole.
Odbiorca Inne
Obszar Dowolny
Przedmiot Dowolny
Uwagi

Cele szczegółowe szkolenia

Uczestnik szkolenia:

·         potrafi adekwatnie do aktualnych regulacji prawnych formułować zakres zadań nauczyciela wspomagającego oraz realizować zadania nauczyciela wspomagającego w bieżącej pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

  Metody:

Wykład w formie prezentacji multimedialnej , rozmowa kierowana, dyskusja.

ZAJĘCIA PROWADZONE ZA POMOCĄ METOD ZDALNEJ PRACY!

Szkolenie odbędzie się w formie wideokonferencji na platformie Zoom (uczestnicy otrzymają zaproszenie pocztą elektroniczną).

Prowadzący zajęcia: Pani Magdalena Bogacz - nauczyciel konsultant PZPW w Rzeszowie (adres email: mbogacz@pcen.pl)

  Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Osoby zapisane na szkolenie są zobowiązane do dokonania opłaty za warsztaty do 23.08.2020 na konto

Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2a, 35-036 Rzeszów

PKO BP 11 1020 4391 0000 6802 0158 9969

 

tytuł: "ABC nauczyciela wspomagającego" 27.08.2020 r.

 

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE