Szkolenia Rady pedagogiczne Kontakt Załóż konto Zaloguj się FAQ
Liczba wierszy    a-z z-a a1a2a3

  Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej

Rodzaj online
Status W trakcie rekrutacji
Tematyka

Ramowy program szkolenia:

 

L.p.

Tematyka

Forma zajęć

liczba godzin

Liczba godzin ogółem

wykłady

ćwiczenia

1

Podstawowe pojęcia związane z pedagogiką specjalną - przedmiot, zakres i cel pedagogiki specjalnej (realizacja zagadnienia podczas spotkania w dniu  7 lipca godz. 12.00)

2

------------

2

2

Sposoby postępowania w pedagogice specjalnej (realizacja zagadnienia podczas spotkania w dniu  7 lipca godz. 12.00)

2

-------------

2

3

Przegląd dziedzin pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, surdopedagogika, pedagogika terapeutyczna i resocjalizacyjna- sposoby pracy z uczniami z w/w niepełnosprawnościami (realizacja zagadnienia podczas spotkania w dniu 14 lipca 2020 r. o godz. 12.00)

        4

-------------

4

RAZEM

       8

-------------

8

Liczba godzin 8 godz
Prowadzący Magdalena Bogacz
Miejsce rozpoczęcia szkolenie online
GPS:
Termin realizacji 2020-07-07 12:00 - 15:00
Odpłatność Tak
Cena 64 PLN
Maksymalna liczba zgłoszeń 10
Termin zgłoszeń Osoby zapisane na szkolenie są zobowiązane do dokonania opłaty za warsztaty do 02.07.2020 na konto
Oddział Tarnobrzeg
Adresat nauczyciele
Adresat - szczegóły Warsztat przewidziany jest dla wszystkich nauczycieli pragnących zdobyć konieczną wiedzę do pracy z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami( dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, wychowawców, wychowawców świetlic szkolnych, nauczycieli specjalistów oraz nauczycieli współorganizujących kształcenie specjalne ( nauczycieli wspomagających), a także pedagogów i psychologów szkolnych .
Odbiorca Inne
Obszar Dowolny
Przedmiot Dowolny
Uwagi

Cele szczegółowe szkolenia

Uczestnik szkolenia:

·         pozna podstawowe pojęcia związane z pedagogiką specjalną - przedmiot, zakres i cel pedagogiki specjalnej

·         dowie się  jakie są sposoby postępowania w pedagogice specjalnej tj. diagnoza i interwencja , uaktywnienie i wielostronna stymulacja, indywidualizacja, kompensacja , usprawnianie , profilaktyka   i prewencja

·         będzie potrafił rozpoznać potrzeby ucznia z niepełnosprawnością intelektualną, niewidomego i niedowidzącego, niesłyszącego i niedosłyszącego, przewlekle chorego, niedostosowanego  bądź zagrożonego niedostosowaniem społecznym oraz z autyzmem i Zespołem Aspergera

 Metody:

Wykład w formie prezentacji multimedialnej , rozmowa kierowana, dyskusja

 

Liczba godzin szkolenia: 8 godzin dydaktycznych tj. 2 spotkania po 4 godziny dydaktyczne. I spotkanie - w dniu 7 lipca 2020 r. o godz. 12.00, II spotkanie - w dniu 14 lipca 2020 r. o godz. 12.00 . Warunkiem ukończenia szkolenia jest udział w obu spotkaniach.

Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod zdalnej pracy!

Szkolenie odbędzie się w formie wideokonferencji na platformie Zoom (uczestnicy otrzymają zaproszenie pocztą elektroniczną).

Zajęcia poprowadzi Pani Magdalena Bogacz - nauczyciel konsultant PZPW w Rzeszowie (adres email: mbogacz@pcen.pl)

 

Osoby zapisane na szkolenie są zobowiązane do dokonania opłaty za warsztaty do 02.07.2020 na konto

Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2a, 35-036 Rzeszów

PKO BP 11 1020 4391 0000 6802 0158 9969

tytuł: "Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej" 07.07.2020 r. oraz 14.07.2020 r.