Szkolenia Rady pedagogiczne Kontakt Załóż konto Zaloguj się FAQ
Liczba wierszy    a-z z-a a1a2a3

Forma tylko do odczytu

Nie można się zgłosić na tę formę (zgłoszenie już istnieje, nieaktywny status formy lub przekroczono maksymalną liczbę zgłoszeń).

  Jak skuteczniej budować relacje z rodzicami?

Rodzaj online
Status W trakcie rekrutacji
Tematyka
Uczestnik zna: prawidłowości budowania relacji społecznych, typy rodziców. 
Umie: rozpoznawać i nazywać własne emocje, sposoby komunikowania się w świetle koncepcji Analizy Transakcyjnej  E. Berne. 
Potrafi: zastosować techniki uważnego słuchania,  przeprowadzić rozmowę z rodzicem roszczeniowym, agresywnym, zmęczonym.


Cele szczegółowe: Zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi mechanizmów wpływu społecznego, spostrzeganiem społecznym, cechami dobrej komunikacji, barierami komunikacyjnymi. Analiza argumentów dotyczących trudności w otwartej komunikacji, rozpoznawanie wspólnych celów (nauczyciel, rodzic). Zapoznanie z zasadami i strategiami budowania dobrych relacji z rodzicami, sposobami zmian wzajemnych nastawień. 
Aktywne poszukiwanie nowych rozwiązań współpracy z rodzicami - ćwiczenia.

Szkolenie prowadzone za pomocą aplikacji ZOOM.
Liczba godzin 4 godz
Prowadzący Barbara Cebula
Miejsce rozpoczęcia szkolenie online
GPS:
Termin realizacji 2020-05-28 14:00 - 17:00
Odpłatność Tak
Cena 32 PLN
Maksymalna liczba zgłoszeń 25
Termin zgłoszeń
Oddział Rzeszów
Adresat nauczyciele
Adresat - szczegóły
Odbiorca inne
Obszar Dowolny
Przedmiot Dowolny
Uwagi

Osoby zapisane na szkolenie są zobowiązane do dokonania opłaty za warsztaty do 26.05.2020 na konto:

Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie

ul. Niedzielskiego 2a, 35-036 Rzeszów

PKO BP 11 1020 4391 0000 6802 0158 9969

tytuł "Jak skuteczniej budować relacje z rodzicami? (ONLINE)"


Forma tylko do odczytu

Nie można się zgłosić na tę formę (zgłoszenie już istnieje, nieaktywny status formy lub przekroczono maksymalną liczbę zgłoszeń).