Szkolenia Rady pedagogiczne Kontakt Załóż konto Zaloguj się FAQ
Liczba wierszy    a-z z-a a1a2a3

Forma tylko do odczytu

Nie można się zgłosić na tę formę (zgłoszenie już istnieje, nieaktywny status formy lub przekroczono maksymalną liczbę zgłoszeń).

  Konferencja „Razem dla dobra dziecka – współpraca szkoły z instytucjami wspierającymi proces opieki i wychowania”

Rodzaj warsztaty
Status W trakcie rekrutacji
Tematyka PROGRAM  KONFERENCJI :
9.30-10.00 Rejestracja uczestników
10.00-11.00 Artur  Lipiński  - Sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie -"Kompetencje sądu wsparciem funkcji opiekuńczo--wychowawczej rodziców
i szkoły względem dziecka z trudnościami wychowawczymi"
11.00-12.00 Kinga Albrycht  i Jarosław Marek – pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie - "Działalność instytucji pomocy społecznej
w aspekcie wsparcia rodzin oraz system przeciwdziałania przemocy w rodzinie "
12.0 – 12.15 – przerwa kawowa
12.15-12.45 przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Krośnie - „Działania prewencyjne i interwencyjne policji podejmowane w sytuacjach problemowych w szkołach, obszary współpracy"
12.45-13.15 Barbara Kielska – Bardanaszwili - p.o. dyrektora  PCPR w Krośnie -
"Rola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w systemie wsparcia dziecka
 i rodziny"
13.15 - 13.45  Wiesław Pałka - Prezes Podkarpackiego Centrum Mediacji  "Mediacje jako jedna z metod rozwiązywania konfliktów.
Liczba godzin 4 godz
Prowadzący - nie określono -
Miejsce rozpoczęcia PCEN O/Krosno, ul. Grodzka 45b, 38-400 Krosno
GPS:
Termin realizacji 2020-03-10 10:00 - 13:45
Odpłatność Tak
Cena 50 PLN
Maksymalna liczba zgłoszeń 70
Termin zgłoszeń
Oddział Rzeszów
Adresat nauczyciele
Adresat - szczegóły
Odbiorca Inne
Obszar Dowolny
Przedmiot Dowolny
Uwagi

Forma tylko do odczytu

Nie można się zgłosić na tę formę (zgłoszenie już istnieje, nieaktywny status formy lub przekroczono maksymalną liczbę zgłoszeń).