Szkolenia Rady pedagogiczne Kontakt Załóż konto Zaloguj się FAQ
Liczba wierszy    a-z z-a a1a2a3

  Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

Rodzaj studia podyplomowe
Status W trakcie rekrutacji
Tematyka
 • Pedagogika specjalna
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Podstawy neurologii i psychiatrii dziecięcej
 • Zespoły zaburzeń wczesnorozwojowych
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metody terapii opóźnień i zaburzeń rozwoju mowy
 • Wspomagające i alternatywne metody komunikacji
 • Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
 • Metody terapii osób z głębszą i głęboką niepełnosprawnością intelektualną
 • Metody terapii i wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawnością
 • Metody grupowe z elementami socjoterapii
 • Rewalidacja indywidualna
 • Metodyka wychowania w internacie i innych placówkach rehabilitacyjnych
 • Wybrane elementy arteterapii w pracy  z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie
 • Edukacja seksualna osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Diagnoza funkcjonalna (psychopedgogiczna) osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Edukacja integracyjna dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
 • Praktyka pedagogiczna
Liczba godzin 450 godz
Prowadzący Anna Smołyńczak Bagińska
Miejsce rozpoczęcia PCEN O/Przemyśl, ul. Kraszewskiego 7A, 37-700 Przemyśl
GPS:
Termin realizacji 2020-09-19 09:00 - 14:00
Odpłatność Tak
Cena 3500 PLN
Maksymalna liczba zgłoszeń 35
Termin zgłoszeń
Oddział Przemyśl
Adresat nauczyciele
Adresat - szczegóły
Odbiorca Placówki oświatowe
Obszar Dowolny
Przedmiot Dowolny
Uwagi