Szkolenia Rady pedagogiczne Kontakt Załóż konto Zaloguj się FAQ
Liczba wierszy    a-z z-a a1a2a3

Forma tylko do odczytu

Nie można się zgłosić na tę formę (zgłoszenie już istnieje, nieaktywny status formy lub przekroczono maksymalną liczbę zgłoszeń).

  Edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami autystycznymi, w tym z zespołem Aspergera

Rodzaj studia podyplomowe
Status Forma odwołana
Tematyka
  • przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne (140 godzin),
  • metodyka specjalna (110 godzin);
  • doskonalenie umiejętności praktycznych - praktyka zawodowa (120 godzin).
Zajęcia prowadzone są w formie niestacjonarnej (w soboty i niedziele) 
Liczba godzin 370 godz
Prowadzący - nie określono -
Miejsce rozpoczęcia PCEN w Rzeszowie, ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów
GPS: 50.02544°N, 21.98669°E
Termin realizacji ustalany po zebraniu grupy
Odpłatność Tak
Cena 1400 PLN
Maksymalna liczba zgłoszeń 30
Termin zgłoszeń 30 listopada 2019 r.
Oddział Rzeszów
Adresat nauczyciele
Adresat - szczegóły Studia adresowane są do nauczycieli i absolwentów wyższych studiów pedagogicznych oraz psychologów, logopedów i innych osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę na temat autyzmu.
Odbiorca Inne
Obszar Kompetencje zawodowe
Przedmiot Dowolny
Uwagi

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 370

Organizacja studiów: zajęcia prowadzone są w formie niestacjonarnej (w soboty i niedziele) w budynkach PCEN w: Rzeszowie, ul. Niedzielskiego 2; Krośnie, ul. Grodzka 45b; Przemyślu, ul. Kraszewskiego 7a; Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 206.

Słuchacz ma możliwość wyboru miejsca odbywania studiów podyplomowych najbliżej miejsca swojego zamieszkania.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z przedmiotów, przedłożenie pracy końcowej oraz zdanie egzaminów określonych planem studiów.

 Współorganizator: PUZ im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Termin rekrutacji: nabór trwa do 30 listopada 2019 roku. Studia uruchomione zostaną po zebraniu się grupy.

Kontakt telefoniczny – 15 822 40 15; 798 727 734  lub mailowy -  kkozak@pcen.pl 


Forma tylko do odczytu

Nie można się zgłosić na tę formę (zgłoszenie już istnieje, nieaktywny status formy lub przekroczono maksymalną liczbę zgłoszeń).