Szkolenia Rady pedagogiczne Kontakt Załóż konto Zaloguj się FAQ
Liczba wierszy    a-z z-a a1a2a3

Forma tylko do odczytu

Nie można się zgłosić na tę formę (zgłoszenie już istnieje, nieaktywny status formy lub przekroczono maksymalną liczbę zgłoszeń).

  Konferencja inaugurująca nowy rok szkolny 2019/2020 Rzeszów - Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych

Rodzaj konferencja
Status W trakcie rekrutacji
Tematyka

PROGRAM KONFERENCJI:


Ø  godz. 9.00 Rejestracja uczestników.

Ø  godz. 10.00 Rozpoczęcie Konferencji – Izabela Pyra, Dyrektor PCEN.

Ø  Planowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 w oparciu  o ofertę edukacyjną PCEN w zakresie:

1) Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.

2) Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

3) Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

4) Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.

5) Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

6) Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Ø  Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych - Mirosław Strumiński (trener: profilaktyki ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży, programu profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów" oraz grup psychoedukacyjnych a także doradca rodzinny i pracownik Instytutu Profilaktyki Uniwersalnej w Krakowie).

Ø  Zmiany w prawie oświatowym obowiązujące od 1 września 2019 r. - Leszek Morąg (nauczyciel konsultant PCEN O/Krosno).

Ø  Nowa podstawa programowa WOS z perspektywy socjologa - dr Jan Gałkowski (Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego)

Ø  Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w przedszkolu i szkole - Barbara Wolny  (koordynator programu „Szkoła promująca zdrowie”; konsultant PCEN) i Mariola Kiełboń (koordynator programu „Szkoła promująca zdrowie”; KO Rzeszów)

Ø  Zastosowania robotów w dydaktyce – Robert Jóźwik (konsultant PCEN O/Tarnobrzeg)

Ø  Dyskusja (głos dla dyrektorów i przedstawicieli JST dot. współpracy z PCEN)

Ø  godz. 13.00  Podsumowanie i zakończenie Konferencji

Liczba godzin 4 godz
Prowadzący - nie określono -
Miejsce rozpoczęcia Urząd Marszałkowski w Rzeszowie, aleja Łukasza Cieplińskiego 4
GPS:
Termin realizacji 2019-09-23 10:00 - 13:00
Odpłatność Nie
Cena 0 PLN
Maksymalna liczba zgłoszeń 150
Termin zgłoszeń
Oddział Rzeszów
Adresat nauczyciele
Adresat - szczegóły dyrektorzy, JST
Odbiorca Inne
Obszar Dowolny
Przedmiot Dowolny
Uwagi
Dane do wpłaty
(tylko dla szkoleń płatnych)
Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów

Od dnia 19 marca 2021 r. numer konta został zmieniony na: 87 1090 2750 0000 0001 4750 4074 (Santander Bank)

W tytule przelewu prosimy umieszczać temat szkolenia i termin.

Osoby zapisane na szkolenie są zobowiązane do dokonania opłaty za warsztaty najpózniej 3 dni przed szkoleniem

Aby otrzymać fakturę, należy podać w uwagach dane odbiorcy i nabywcy wraz z NIP.


Forma tylko do odczytu

Nie można się zgłosić na tę formę (zgłoszenie już istnieje, nieaktywny status formy lub przekroczono maksymalną liczbę zgłoszeń).