Szkolenia Rady pedagogiczne Kontakt Załóż konto Zaloguj się FAQ
Liczba wierszy    a-z z-a a1a2a3

  Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się jako forma pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Rodzaj warsztaty
Status W trakcie rekrutacji
Tematyka
Charakterystyka rozwojowa dziecka w młodszym wieku szkolnym w kontekście kształtowania umiejętności uczenia się. Umiejętność uczenia się w zapisach podstawy programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego. Profil kompetencyjny ucznia i nauczyciela jako kierunek rozwoju pracy szkoły w zakresie kształtowania umiejętności uczenia się. Strategie i metody nauczania sprzyjające kształtowaniu umiejętności uczenia się –nauczanie problemowe, eksperymenty i doświadczenia, projekt edukacyjny i inne metody aktywizujące uczniów.
Liczba godzin 4 godz
Prowadzący B. Śliwiak
Miejsce rozpoczęcia PCEN Oddział Krosno, ul. Grodzka 45b
GPS:
Termin realizacji 2020-03-10 14:00 - 17:00
Odpłatność Tak
Cena 32 PLN
Maksymalna liczba zgłoszeń 25
Termin zgłoszeń
Oddział Krosno
Adresat nauczyciele
Adresat - szczegóły nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Odbiorca SP
Obszar Podstawa programowa
Przedmiot Nauczanie zintegrowane
Uwagi