Szkolenia Rady pedagogiczne Kontakt Załóż konto Zaloguj się FAQ
Liczba wierszy    a-z z-a a1a2a3

  Realizacja zaleceń wynikających z opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Rodzaj warsztaty
Status W trakcie rekrutacji
Tematyka Specjalne potrzeby edukacyjne a specyficzne trudności w uczeniu się (wyjaśnienie pojęć).                         Trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia). Odczytywanie i interpretacja opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych. Wpływ specyficznych trudności w uczeniu się na zdolność uczenia się różnych przedmiotów szkolnych. Praktyczne aspekty dostosowania wymagań w stosunku do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – sposoby pracy
Liczba godzin 4 godz
Prowadzący Magdalena Bogacz
Miejsce rozpoczęcia PCEN Oddzial w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 206
GPS:
Termin realizacji 2019-11-19 14:00 - 17:15
Odpłatność Tak
Cena 32 PLN
Maksymalna liczba zgłoszeń 25
Termin zgłoszeń
Oddział Tarnobrzeg
Adresat nauczyciele
Adresat - szczegóły
Odbiorca Inne
Obszar Dowolny
Przedmiot Dowolny
Uwagi