Szkolenia Rady pedagogiczne Kontakt Załóż konto Zaloguj się FAQ
Liczba wierszy    a-z z-a a1a2a3

  Studia podyplomowe Diagnoza i terapia pedagogiczna z elementami socjoterapii

Rodzaj studia podyplomowe
Status Brak wolnych miejsc
Tematyka
 • Wybrane problemy z psychologii rozwojowej, wychowawczej, klinicznej i psychopatologii,
 • Współczesna diagnostyka psychopedagogiczna
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci w nauce matematyki
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego
 • Pedagogika osób z zaburzeniami mowy – logopedia
 • Pedagogika dzieci z autyzmem i zespołami psychozopodobnym
 • Organizacja procesu diagnostyczno – terapeutycznego
 • Klasyczne metody i techniki stosowane w terapii pedagogicznej ( techniki relaksacyjne, polskie modyfikacje metody Bon Depart, metoda symboli dźwiękowych, techniki parateatralne, metoda Kepharta, metoda Weroniki Sherborne)
 • Nowatorskie i alternatywne metody w praktyce pracy terapeutycznej (kinezjologia edukacyjna, trening twórczego myślenia, metody usprawniania pamięci i uwagi)
 • Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 • Warsztaty socjoterapeutyczne – metodyka,
 • Dynamika małych grup i techniki pracy grupowej,
 • Trening umiejętności wychowawczych i komunikacji interpersonalnej
Liczba godzin 300 godz
Prowadzący - nie określono -
Miejsce rozpoczęcia PCEN O/Przemyśl, ul. Kraszewskiego 7A, 37-700 Przemyśl
GPS:
Termin realizacji ustalany po zebraniu grupy
Odpłatność Tak
Cena 2700 PLN
Maksymalna liczba zgłoszeń 50
Termin zgłoszeń rekrutacja do 15 września 2019 r.
Oddział Przemyśl
Adresat nauczyciele
Adresat - szczegóły
Odbiorca Placówki oświatowe
Obszar Dowolny
Przedmiot Dowolny
Uwagi Termin rozpoczęcia październik 2019 r.