Szkolenia Rady pedagogiczne Kontakt Karty zgłoszeń Załóż konto Zaloguj się FAQ
Liczba wierszy    a-z z-a a1a2a3

  Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki wczesnego nauczania języka angielskiego

Rodzaj kurs kwalifikacyjny
Status W trakcie rekrutacji
Tematyka
Zakres programu:
  • przedszkolna i wczesnoszkolna metodyka nauczania języka angielskiego,
  • praktyczna nauka języka angielskiego wraz z elementami wiedzy realioznawczej i elementami literatury dziecięcej krajów obszaru języka angielskiego,
  • praktyki pedagogiczne,
  • samokształcenie.
Kurs obejmuje:
  • 80 godzin doskonalenia języka angielskiego,
  • 70 godzin metodyki nauczania języka angielskiego,
  • 60 godzin praktyk pedagogicznych
  • 30 godzin samokształcenia.
Liczba godzin 240 godz
Prowadzący wykwalifikowana kadra
Miejsce rozpoczęcia PCEN w Rzeszowie, ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów
GPS: 50.02544°N, 21.98669°E
Termin realizacji ustalany po zebraniu grupy
Odpłatność Tak
Cena 1600 PLN
Maksymalna liczba zgłoszeń 25
Termin zgłoszeń
Oddział Rzeszów
Adresat nauczyciele
Adresat - szczegóły Adresatami kursu są czynni zawodowo nauczyciele legitymujący się: • dyplomem ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich) w zakresie edukacji wczesnoszkolnej lub wychowania przedszkolnego, • przynajmniej 2-letnią praktyką zawodową, • certyfikatem potwierdzającym znajomość danego języka obcego w stopniu podstawowym (B1/B2)*, o którym mowa w załączniku nr 1 Rozporządzenia MEN, z dnia 12 marca 2009 r., w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli lub świadectwem dojrzałości potwierdzającym zdanie egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym (minimum 70%), ewentualnie uzyskaniem pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego z języka angielskiego na poziomie (B1) w ramach rekrutacji. * Znajomość języka na poziomie B2 – posiadają go osoby legitymujące się np. certyfikatem FCE, TOEFL, TOLES, IELTS czy TELC lub maturą rozszerzoną z języka angielskiego (min 70%).
Odbiorca Inne
Obszar Kompetencje zawodowe
Przedmiot Metodyka nauczania j.angielskiego, PNJA
Uwagi

Przewidywany termin rozpoczęcia kursu - luty 2019 r.

 

EGZAMIN WSTĘPNY Z J. ANGIELSKIEGO: pisemny i ustny z j. angielskiego dla osób, które nie legitymują się certyfikatem językowym lub nie spełniają kryterium dotyczącego zdania egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i uzyskania minimum 70% punktów (informacja o wynikach egzaminu w tym samym dniu).

Osoba do kontaktu: Anetta Mandzyn (tel. +48 16 670 25 02 w.36)

 

Uwaga: cena może ulec zmianie