Szkolenia Rady pedagogiczne Kontakt Karty zgłoszeń Załóż konto Zaloguj się FAQ
Liczba wierszy    a-z z-a a1a2a3

  Wymagania państwa wobec szkół/placówek jako wyzwania dla nauczycieli, czyli jak dobrze przygotować się do ewaluacji?

Rodzaj warsztaty
Status W trakcie rekrutacji
Tematyka
  • czego wymaga państwo od placówek oświatowych; 
  • najistotniejsze aspekty aktów prawnych dotyczących wymagań państwa wobec wszystkich typów szkół i przedszkoli; 
  • nauczyciele wobec wyzwań edukacyjnych formułowanych przez państwo; 
  • wymagania państwa w zapisach dokumentacji dotyczącej nadzoru pedagogicznego.
Liczba godzin 4 godz
Prowadzący Roman Zych
Miejsce rozpoczęcia PCEN w Rzeszowie, ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów, sala nr 101
GPS: 50.02544°N, 21.98669°E
Termin realizacji 2018-09-20 14:00 - 17:00
Odpłatność Tak
Cena 32 PLN
Maksymalna liczba zgłoszeń 25
Termin zgłoszeń
Oddział Rzeszów
Adresat nauczyciele
Adresat - szczegóły
Odbiorca Placówki oświatowe
Obszar Dowolny
Przedmiot Dowolny
Uwagi