Szkolenia Rady pedagogiczne Kontakt Karty zgłoszeń Załóż konto Zaloguj się FAQ
Liczba wierszy    a-z z-a a1a2a3

Forma tylko do odczytu

Nie można się zgłosić na tę formę (zgłoszenie już istnieje, nieaktywny status formy lub przekroczono maksymalną liczbę zgłoszeń).

  Wymagania państwa wobec szkół/placówek jako wyzwania dla nauczycieli, czyli jak dobrze przygotować się do ewaluacji?

Rodzaj warsztaty
Status Forma zrealizowana
Tematyka
  • czego wymaga państwo od placówek oświatowych; 
  • najistotniejsze aspekty aktów prawnych dotyczących wymagań państwa wobec wszystkich typów szkół i przedszkoli; 
  • nauczyciele wobec wyzwań edukacyjnych formułowanych przez państwo; 
  • wymagania państwa w zapisach dokumentacji dotyczącej nadzoru pedagogicznego.
Liczba godzin 4 godz
Prowadzący Roman Zych
Miejsce rozpoczęcia PCEN w Rzeszowie, ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów, sala nr 101
GPS: 50.02544°N, 21.98669°E
Termin realizacji 2018-09-20 14:00 - 17:00
Odpłatność Tak
Cena 32 PLN
Maksymalna liczba zgłoszeń 25
Termin zgłoszeń
Oddział Rzeszów
Adresat nauczyciele
Adresat - szczegóły
Odbiorca Placówki oświatowe
Obszar Dowolny
Przedmiot Dowolny
Uwagi

Forma tylko do odczytu

Nie można się zgłosić na tę formę (zgłoszenie już istnieje, nieaktywny status formy lub przekroczono maksymalną liczbę zgłoszeń).