Szkolenia Rady pedagogiczne Kontakt Karty zgłoszeń Załóż konto Zaloguj się FAQ
Liczba wierszy    a-z z-a a1a2a3

Forma tylko do odczytu

Nie można się zgłosić na tę formę (zgłoszenie już istnieje, nieaktywny status formy lub przekroczono maksymalną liczbę zgłoszeń).

  Programowanie w języku Scratch dla średnio zaawansowanych

Rodzaj warsztaty
Status Forma odwołana
Tematyka

Program ramowy szkolenia:

Lp.

Treści/moduły

Liczba godzin

wykłady

ćwiczenia

1

Praktyczne wykorzystanie:

·         edytora graficznego w Scratch w trybie bitmapowym i w trybie wektorowym,

·         edytora dźwiękowego.

1

4

2

Elementy algorytmiki. Proste metody numeryczne i ich programowanie w Scratch. Metoda „dziel i zwyciężaj”. Struktury danych w Scratch.

1

4

3

Charakterystyka działania wszystkich instrukcji Scratch.

Definiowanie i stosowanie bloków instrukcji. Procedury bezparametrowe i z parametrami w Scratch. Rekurencja.

1

4

4

Programowanie złożonych wyrażeń. Programowanie z wykorzystaniem komunikatów w Skratch.

1

4

5

Samodzielne tworzenie programów komputerowych w Scratch (doskonalenie umiejętności programowania w stopniu czynnym).

1

9

Liczba godzin 30 godz
Prowadzący Aleksander Wroński
Miejsce rozpoczęcia PCEN Oddział Krosno, ul. Grodzka 45b
GPS:
Termin realizacji 2018-02-15 14:00 - 18:00
Odpłatność Tak
Cena 220 PLN
Maksymalna liczba zgłoszeń 12
Termin zgłoszeń
Oddział Krosno
Adresat nauczyciele
Adresat - szczegóły nauczyciele szkół : 1. potrafiący posługiwać się komputerem i pocztą elektroniczną; 2. którzy ukończyli min. 20 godzinny kurs nauczania programowania w Scratch dla początkujących lub którzy potrafią programować w Scratch na dobrym poziomie biernym. 3. zainteresowani nauczaniem programowania w Scratch w szkołach.
Odbiorca inne
Obszar Awans zawodowy nauczyciela
Przedmiot Informatyka/technika
Uwagi

Adresaci/kryteria naboru:

nauczyciele szkół nie posiadający profesjonalnego przygotowania do nauczania programowania w Scratch:

  1. potrafiący posługiwać się komputerem i pocztą elektroniczną;
  2. którzy ukończyli min. 20 godzinny kurs nauczania programowania w Scratch dla początkujących lub którzy potrafią programować w Scratch na dobrym poziomie biernym.
  3. zainteresowani nauczaniem programowania w Scratch w szkołach.

Kwalifikacje prowadzącego:

Programista z wykształcenia. W latach 1986-1988 asystent w Zakładzie Metod Numerycznych i Programowania UMCS w Lublinie.

Nauczyciel konsultant w PCEN w Rzeszowie od 1.09.1989 r., specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących nauczania informatyki, komputerowego przetwarzania danych i programowania. W latach 1990-1995 Koordynator Edukacji Informaycznej w województwie tarnobrzeskim.

Ekspert MEN ds. edukacji informatycznej w programie TERM-IAE. Autor publikacji z zakresu informatyki i algorytmiki w czasopismach międzynarodowych: EIK (Niemcy, 1994), Demonstratio Mathematica (Polska, 1995), Ars Combinatoria, (Kanada, 1997). Nauczyciel  kilku uczelni wyższych w zakresie informatyki i programowania. Posiada certyfikat VCC w kategorii „nauka programowania w Scratch” (2017).

Liczebność grupy szkoleniowej: 10-12 osób

Organizacja szkolenia 6 spotkań po 5 godzin dydaktycznych;

Termin rozpoczęcia szkolenia:

Ustalony z grupą bezzwłocznie po zrekrutowaniu wymaganej liczby uczestników;

Odpłatność od 1 uczestnika:

220 zł brutto 

 Kryterium ukończenia szkolenia:

  1. Frekwencja na zajęciach min. 80%.
  2. Ocena pozytywna samodzielnie napisanego programu w Scratch, wykonanego poza zajęciami szkolenia.

Forma tylko do odczytu

Nie można się zgłosić na tę formę (zgłoszenie już istnieje, nieaktywny status formy lub przekroczono maksymalną liczbę zgłoszeń).