Szkolenia Rady pedagogiczne Kontakt Karty zgłoszeń Załóż konto Zaloguj się FAQ
Liczba wierszy    a-z z-a a1a2a3

  Wdrażanie nowej podstawy programowej - Kamishibai i storytelling w nauczaniu języka obcego na I etapie .

Rodzaj warsztaty
Status W trakcie rekrutacji
Tematyka

Rozwijanie kompetencji czytelniczych, językowych, interkulturowych i korelacji między-przedmiotowej na lekcji języka obcego poprzez stosowanie techniki teatrzyku Kamishibai.i metody Storytelling (podejście narracyjne-czytanie bajek); planowanie lekcji na bazie Kamishibai i Storytelling; selekcja i adaptacja treści czytelniczych.

Wprowadzanie materiału leksykalnego i gramatycznego; strategie, techniki (w tym technika sandwich) i aktywności przed -, wśród- i po-narracyjne; teatralizacja prezentowanych treści; przygotowanie rekwizytów, scenografii, materiału muzycznego i  graficznego; bajkoterapeutyczny wymiar podejścia narracyjnego. 
Liczba godzin 4 godz
Prowadzący Anetta Mandzyn
Miejsce rozpoczęcia PCEN O/Przemyśl, ul. Kraszewskiego 7A, 37-700 Przemyśl
GPS:
Termin realizacji 2018-03-13 14:00 - 18:00
Odpłatność Tak
Cena 32 PLN
Maksymalna liczba zgłoszeń 25
Termin zgłoszeń
Oddział Przemyśl
Adresat nauczyciele
Adresat - szczegóły
Odbiorca Inne
Obszar Dowolny
Przedmiot Języki obce
Uwagi