Szkolenia Rady pedagogiczne Kontakt Karty zgłoszeń Załóż konto Zaloguj się FAQ
Liczba wierszy    a-z z-a a1a2a3

Forma tylko do odczytu

Nie można się zgłosić na tę formę (zgłoszenie już istnieje, nieaktywny status formy lub przekroczono maksymalną liczbę zgłoszeń).

  Wdrażanie podstawy programowej - Kamishibai i storytelling w nauczaniu języków obcych na I etapie

Rodzaj warsztaty
Status Forma zrealizowana
Tematyka

Rozwijanie kompetencji czytelniczych, językowych, interkulturowych i korelacji między-przedmiotowej na lekcji języka obcego poprzez stosowanie techniki teatrzyku Kamishibai.i metody Storytelling (podejście narracyjne-czytanie bajek); planowanie lekcji na bazie Kamishibai i Storytelling; selekcja i adaptacja treści czytelniczych.
Wprowadzanie materiału leksykalnego i gramatycznego; strategie, techniki (w tym technika sandwich) i aktywności przed -, wśród- i po-narracyjne; teatralizacja prezentowanych treści; przygotowanie rekwizytów, scenografii, materiału muzycznego i  graficznego; bajkoterapeutyczny wymiar podejścia narracyjnego.

Liczba godzin 4 godz
Prowadzący Anetta Mandzyn
Miejsce rozpoczęcia PCEN O/Przemyśl, ul. Kraszewskiego 7A, 37-700 Przemyśl
GPS:
Termin realizacji 2018-01-18 15:00 - 18:15
Odpłatność Tak
Cena 32 PLN
Maksymalna liczba zgłoszeń 25
Termin zgłoszeń
Oddział Przemyśl
Adresat nauczyciele
Adresat - szczegóły
Odbiorca Placówki oświatowe
Obszar Wspomaganie procesu dydaktycznego
Przedmiot Języki obce
Uwagi

Forma tylko do odczytu

Nie można się zgłosić na tę formę (zgłoszenie już istnieje, nieaktywny status formy lub przekroczono maksymalną liczbę zgłoszeń).