Szkolenia Rady pedagogiczne Kontakt Załóż konto Zaloguj się FAQ
Liczba wierszy    a-z z-a a1a2a3

Zgłoszenie Dodawanie zgłoszenia na wybraną formę

Decydując się na zgłoszenie uzupełnij poniższy formularz a następnie kliknij: Zapisz się
Po zapisaniu się na szkolenie należy potwierdzić swój udział klikając w link przesłany na podany w formularzu adres email.
Rejestracja jest prosta i ułatwia zapisywanie się na szkolenia w przyszłosci.

Wybrana przez Ciebie forma:

  • P - Pracuję ze źródłem historycznym - online (2020-10-29 16:00)
Imię *
Nazwisko *
Miejsce zatrudnienia *

Wpisz swoją nazwę szkoły, korzystając z poniższego przykładu:

  • Podaj: nazwę miejscowości (gminy), rodzaj szkoły, numer
        (np.: po wpisaniu Rzeszów szkoła 11, wyszuka wszystkie szkoły podstawowe nr 11 w Rzeszowie,
        lub: w Szyperkach - wyszuka wszystkie placówki w tej miejscowości)
  • Na liście pojawi się Twoja placówka - zanzacz ją Klikając w nazwę.

Jeśli mimo to na liście nie ma Twojej szkoły to zapisz się na:

  • Rzeszów, Szkoła Zespołowa 0
  • a na adres it@pcen.pl wyślij informację o braku Twojej placówki.

 
Dane do korespondencji
Telefon kom.
E-mail *
 
Pola do wypełnienia tylko przez nauczycieli
Stopień
Dyrektor
 
Weryfikacja
Zabezpieczenie *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w celu rekrutacji i uczestnictwa w formach szkoleniowych/kursach, warsztatach, konferencjach/, organizowanych przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie z siedzibą: 35-036 Rzeszów, ul. Niedzielskiego 2, e-mail: biuro@pcen.pl.
Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Dane osobowe Pani/Pan przetwarzane będą do momentu wniesienia sprzeciwy wobec przetwarzania lub do czasu wygaśnięcia umowy. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
(Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.pcen.pl tutaj).
ZGODA NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie informacji o formach doskonalenia, usługach, publikacjach oraz innych działaniach statutowych PCEN, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, telefonu w tym wiadomości SMS/MMS oraz przez każdy inny środek umożliwiający przesyłanie wiadomości na odległość pomiędzy komputerami lub innymi urządzeniami elektronicznymi.
Zgoda ma charakter dobrowolny i może być w każdej chwili cofnięta.
Uwagi
(Twoje zapytania, uwagi i inne informacje związane z formą)
          Powrót do formy