Start Rejestracja Formy Rady pedagogiczne Rady kontraktowe Kontakt Pytania Karty zgosze

Panel Logowania

Login:
Haslo:
Powrt

Forma tylko do odczytu

Nie mona si zgosi na t form (zgoszenie ju istnieje, nieaktywny status formy lub przekroczono maksymaln liczb zgosze).

Dostosowanie wymaga edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych ucznia w wietle nowych przepisw prawa (RP)

Rodzaj rada pedagogiczna
Treci Prawne podstawy dziaa szkoy w zakresie dostosowywania wymaga do
moliwoci edukacyjnych ucznia; procedury dziaania szkoy w zakresie realizacji
zalece zawartych w opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;
projektowanie planu dziaa wspierajcych oraz indywidualnego programu
edukacyjno-terapeutyczne
Liczba godzin 4 godz
Prowadzcy Grayna Pisarik
Odpatno TAK
Oddzia Rzeszw
Adresat - szczegy
Odbiorca Inne
Obszar Inne
Przedmiot Inne
Uwagi

Forma tylko do odczytu

Nie mona si zgosi na t form (zgoszenie ju istnieje, nieaktywny status formy lub przekroczono maksymaln liczb zgosze).